Legalisera cannabis!

Vi brukar ofta säga: “Din kropp? Dina val.” Det innebär i praktiken att du bestämmer själv över den och staten har ingen rätt att hindra dig så länge du inte skadar någon annan.

“Men om du skadar dig själv, då?” är ett motargument. Vi uppmuntrar naturligtvis ingen att bruka cannabis. Vi ser t.ex. att i USA så minskar bruket bland tonåringar där cannabis är lagligt.

Vi tycker bara att polisen inte ska jaga de som brukar, handlar med eller framställer cannabis. Det har dels att göra med polisens resurser men främst är det för att om du brukar cannabis så skadar du ingen annan.

“Men då får langarna fritt fram?” är nästa motargument och det stämmer. Det blir fritt att sälja cannabis. När det upphör att vara olagligt kan vem som helst köpa och sälja cannabis. Om vi tittar på t.ex. Nederländerna så finns coffeeshop/koffiehuis där du kan bruka cannabis. Inte lika fritt som vi skulle önska men ett steg på vägen.

Samtidigt som det blir fritt fram att sälja så slipper vi en hel del av den kriminalitet som följer av den illegala handeln. Som olika uppgörelser mellan gäng om vem som ska sälja var.

Här hittar du mer kring Rätten till din kropp.

Detta inlägget är skrivet av

1 Comment on "Legalisera cannabis!"

  • Alltid säger polisen i samband med gångbråk och skjutningar att detta beror på droghandeln. Men sällan, förresten aldrig, hör man från polis eller politiker att vi måste stoppa den illegala droghandeln. Det går därför inte att diskutera legalisering därför att omedelbart dyker det upp så många problem. om hur detta praktiskt skulle gå till.

    Till hjälp för politikerna föreslår jag att droger, berusningsmedel, skall beskattas som alkohol och tobak. Polisen ger då och då uppgifter om hur mycket droger som cirkulerar i Sverige och det visar att intäkterna på beskattade berusningsmedel/droger skulle ge oanade förstärkningar till budgeten.

    Problemet ligger i oviljan att se verkligheten om droger. Är det något i den illegala handeln som är så farlig att det motiverar att människor avlider på grund av missbruk, att människor skjuts ihjäl på grund av bråk om marknadsandelar. Anser politikerna att det är bättre att langa narkotika än att finansiera skolor och sjukvård? Anser politikerna att den jämförelsen är absurd. Inser inte politikerna att den illegala droghandeln betyder organisation av odlingen. Organisation av skörd och första behandling av råvaran. Inser politikerna att logistiken med att distribuera narkotika runt hela världen är en organisation som kräver kunskaper och disciplin. Inser politiker att droghandeln leds och fungerar på grund av skickliga hanterare,
    logistiker och finansmän. Inser politikerna att en del av distributionen sköts om av dem som kallas terrorister för att finansiera sin verksamhet.

    Inser politikerna att droghanteringen är korrupt i alla sina led och att det finns också en moralisk plikt att engagera sig i en lösning. Hur? Legalisering!

Lämna en kommentar