Krönika: Inget brott utan offer!

Krönika: Inget brott utan offer!

Rättssystemet, polisen och domstolar, ska finnas för att skydda oss. De ska göra samhället säkrare och se till att du kan vandra tryggt på våra gator. De ska skydda dig från tjuvar, göra samhället säkert och se till att så få brott som möjligt begås i vårt land. Kort sagt, de ska vara en positiv kraft i samhället.

Ibland är så inte fallet. Jens Waldmann har sedan flera år använt egenodlad marijuana som medicin mot sin depression och ångest. Marijuana används faktiskt på helt laglig väg …

Läs mer »