Sprutbyten är visst en fråga om narkotikapolitik

Sprutbyten är visst en fråga om narkotikapolitik

Moderaterna Ulrika Heindorff och Caroline Hedenström skrev den tredje februari en debattartikel där de mycket pedagogiskt förklarar varför sprutbytesprogram bör införas över hela landet.

Det finns många positiva konsekvenser av sprutbytesprogram. Den absolut viktigaste är att dessa program förbättrar hälsan hos missbrukare, minskar smittspridning och i förlängningen räddar människoliv. Jag för min del önskar artikelförfattarna all lycka med att övertyga sina kollegor om att sätta detta framför moralism. Om folkhälsomyndighetens rekommendationer följs och sprutbyten införs i hela landet är detta en stor vinst för vårt samhälle, …

Läs mer »