Ekonomi

Liberala notiser, 22:a juli

Sexarbetares utsatta situation

Veckans sorgligaste nyhet i Sverige kan mycket väl vara att den svenska sexarbetaren Eva Marree Smith Kullander (känd som Petite Jasmine) mördats. [expressen] [motpol] [huffingtonpost]

Dådet inträffade den 12:e juli och den 19:e juli hölls demonstrationer utanför Svenska och Turikiska ambassader som protest emot våldet mot sexarbetare.

Många lägger skulden för det hemska dådet på den misslyckade svenska lagstiftningen och politiken. Huffintonpost skriver:

”Despite being the poster nation for sexual equality, Sweden’s laws on sex work and attitudes towards it are woefully patriarchal. The purchase of sex is illegal and the prevailing view is that sex work is a form of self-harm and women who choose to work in the sex industry are victims without agency or reason. The call by sex workers for ”rights not rescue” has consistently been ignored by authorities that would prefer to remove women from the sex industry, offering them no economic alternative, than address the issues for those working within it.

The resulting stigma pervades Swedish culture to the point that decisions such as that regarding the custody of Petite Jasmine’s children are based upon it. Had Petite Jasmine left the sex industry to appease the social services, she might be safe with her children now. However, she chose to stay and her children are in foster care while their father awaits trial for her murder.” (mer…)

Liberala notiser, 8:e juli

Mer dåliga nyheter för EU

Det var länge sedan det kom några positiva nyheter angående ekonomin i EU. Den senaste tiden har arbetslösheten slagit rekord och Cypern har ställt in betalningarna på sina skulder.  Det kanske börjar bli dags att fundera på om EU-projektet faktiskt är särskilt lyckat?

Kortare notiser

Liberala partiet skriver om SVT och Public Service på frihetssmedjan.

Veckans humortips: Libertarianska seriestrippar. Gillar ni ”Statens Ovänner” kan ni även likea deras Facebooksida för uppdateringar och dylikt. Liberala partiet Göteborgs Kalle Cabo länkar till ytterligare några libertarianska serier i en bloggpost här.

Som ett svar på att EU infört tullar på kinesiska solceller har nu Kina minskat möjligheterna för europeiska vinodlare att sälja sina produkter i Kina. Handelskrig är aldrig bra.

Cornucopia har jämfört kvalitén på SVT Play jämfört med ett privat alternativ. Som väntat är SVT både betydligt dyrare och betydligt sämre. Om en vara eller tjänst inte utsätts för konkurrensen på en fri marknad finns det ingen anledning till att producenterna av varan eller tjänsten faktiskt skulle anstränga sig.

Förenkla gärna skattesystemet, men sänk också skattetrycket

I en debattartikel i DN (2/6 – 2013) argumenterar LUF och SSU för en reform av skattesystemet. Det konstateras att dagens system inte är hållbart och uppbär medborgarnas förtroende. Ungdomsförbunden går så långt som att hävda att systemet är så komplicerat att dess legitimitet hotas eftersom folk helt enkelt inte förstår hur det fungerar. För att säkra välfärdssystemet vill de därför att avdrag och subventioner avvecklas och att skattesatser blir mer enhetliga.

Liberala partiet anser att det är mycket bra att ungdomsförbunden uppmärksammar hur onödigt krångligt skattesystemet är och visar vilja att förändra det. Rent generellt är antagligen den enda yrkesgrupp som har något att tjäna på avdrag och undantag istället för enkla och klara regler skattejurister och revisionsfirmor. Många av de förslag förbunden kommer med är också väldigt rimliga. Ett avskaffande av jobbskatteavdraget avvecklas till förmån för sänkta marginalskatter, en likformig kapitalbeskattning samt en enhetlig moms och konsekvent arbetsgivaravgift vore alla steg framåt jämfört med dagens system. Detta räcker dock inte för att skapa ett konkurrenskraftigt samhälle där människor som jobbar kan leva gott på sin lön, där företagare vågar anställa och skapar jobb och där staten inte är det största hindret på en människas väg till välstånd. För att uppnå detta krävs också, bland annat, rejäla skattesänkningar. Det är inte hållbart att under en ”borgerlig” regering ha världens näst högsta skattetryck. Varje bortslösad skattekrona är som bekant en stöld från folket. Vi i Liberala partiet har därför tagit fram ett förslag på hur skattetrycket skulle kunna sänkas rejält under en mandatperiod utan att det för den skulle behöver gå ut över välfärden.

Enligt budgetpropositionen (Prop. 2012/13:1) uppgår statens skatteinkomsterna till strax över 815 miljarder kronor. En tioprocentig sänkning skulle alltså behöva finansieras genom utgiftssänkningar på strax över 80 miljarder. Detta skulle kunna ordnas genom följande åtgärder:

Gå ut ur EU

Detta sparar in avgiften på över 33 miljarder kronor varje år samt ytterliggare en del pengar i form av minskad administration då det inte längre blir nödvändigt för vår administration, våra myndigheter och våra företag att EU-anpassa allt från gurkor till olivolja. Kostnaden för detta är indraget EU-stöd till vissa projekt, organisationer och företag men Sverige dels är en stor nettobidragsgivare skulle detta innebär en stor besparing, även om dessa bidrag räknas in.

Avskaffa det internationella biståndet.

Bistånd till fattiga länder kan ibland bidra till positiv utveckling i mottagarlandet. Biståndspengar som används inneffektivt eller till fel saker kan dock göra mer skada än nytta.  SIDA har en historia av tveksamma projekt och att ge biståndspengar till diktatorer. Vill en privatperson skänka pengar till fattiga länder är det bra, men i så fall bör han eller hon själv bestämma vart de ska gå. Om staten drog sig ur det hela skulle pengarna användas effektivare eftersom organisationerna skulle behöva övertyga människor om att deras projekt faktiskt gör nytta. Ett avskaffande av det statliga internationella biståndet skulle spara 31 miljarder kronor varje år och dessutom leda till att människor som vill ge pengar till biståndsorganisationer får makten över vart deras pengar faktiskt går.

Släpp kulturen fri, det är vår!

De sammanlagda offentliga utgifterna för kultur uppgick enligt myndigheten för kulturanalys år 2011 till cirka 23,8 miljarder kronor. En del av detta går till saker som inte bör läggas ned direkt utan en del rejält tråkiga konsekvenser, utan behöver föras över till privat regi över en tidsperiod. Jag tänker främst på underhåll av begravningsplatser och dylikt. Det flesta bidrag skulle dock gå att dra in ganska snabbt. Rimligt vore att under en mandatperiod dra ned utgifterna för kulturpolitik med åtminstone 20 miljarder om året. Förutom en rejäl besparing skulle detta även leda till att den kultur som överlever och frodas skulle vara sådan som folk faktiskt vill ha. Det är inte rimligt att staten bestämmer vilken kultur konsumenterna faktiskt ska betala för.

Tillsammans skulle detta innebära besparingar på 84 miljarder per år och enkelt kunna genomföras under en, eller i fallet med EU-utträdet, två mandatperioder. Detta skulle finansiera en sänkning av det totala skattetrycket på strax över tio procent. I kombination med en förenkling av systemet i linje med den ungdomförbunden föreslår skulle detta innebära en radikalt minskad skatte- och administrationsbördan för enskilda individer och företagare och leda till att den enskilde får behålla en större del av sina pengar. En mindre stat ger på så sätt större utrymme för människor att leva sina liv på de sätt de själva finner bäst.

Emil Tisell, ordförande Liberala partiet

Ambjörn Hedblom, vice ordförande Liberala partiet

Christian Hallebro, styrelseledamot Liberala partiet

Peter Arvidson, styrelseledamot Liberala partiet

Bobo Feng, sekreterare Liberala partiet

Politiker i Sundsvall höjer sina löner

Sundsvalls Tidning noterar att politikerna i Sundsvall får höjda löner med 3,27 procent när grundbeloppet ändras från 51 680kr till 53 370kr i månaden. Detta innebär en höjning på 3,27 procent, väl över inflationsmålet på två procent. Enligt vad som sägs i artikelns kommentarsfält och diverse avtal på arbetsmarknaden är detta även en betydligt högre ökningstakt än vad invånarna i Sundsvall kan tänkas förvänta sig.

Bäst av politikerna i Sundsvall tjänar moderaten och nytillträdde kommunalrådet Jörgen Berglund, som för sina tjänster till kommuninvånarna plockar ut 74 418kr. Trots att han verkar vara en både trevlig och vad gäller kommunpolitik förhållandevis kompetent prick sticker det antagligen i ögonen på de sjuksköterskestudenter vid Mittuniversitetet som nyligen krävde 24 000kr i ingångslön från de allmänna.

Gör ett kommunalråd verkligen lika mycket nytta för regionens invånare som tre sjuksköterskor? När räddade ett kommunalråd senaste ett liv?

Bensinskatt har ingen effekt

”Höjda koldioxidskatter är i allmänhet det mest kostnadseffektiva sättet att minska utsläppen – mest klimatnytta för pengarna helt enkelt.”

Så skriver Miljöpartiet på sin sida gällande bensinskatt.

Ni vet sedan tidigare att miljöpartiet de senaste åren velat höja skatten och därmed bensinpriset från mellan 70 öre till 2 kronor per liter. Detta för att, som ni ovan kan läsa ” minska på koldioxidutsläppen”. Enligt miljöpartiet så kommer ni inte hämta era barn på dagis alternativt ta cykeln till jobbet en eller flera dagar i veckan.

Så stämmer då detta att om bensin och diesel blir dyrare kommer vi att köra mindre bil, och kommer Svensk export- och importindustri sluta att köra med lastbil till och från hamn?

Se grafen nedan där jag jämför priset med förbrukningen på diesel och bensin.

(mer…)

Elbranschen lyder statens miljö-agenda

Det har varit ett evigt klagande på höga elpriser denna vinter. Och förra. Och folk misslyckas fatalt med att inse att detta är en direkt konsekvens av den felriktade miljö-agenda som drivs av staten. Det är nämligen så att målet med statens ”el-politik” är att minska vår el-användning (den som inte tror mig kan ju fundera över varför det snart är olagligt att använda glödlampor som inte innehåller kvicksilver och inte ger ett blåaktigt sjukhus-ljus).

Stornorrfors dammen foto Tage Olsin

Marginal-prissättning kallas det, och går ut på att alla el-leverantörer tar ut det pris som den som producerar dyrast el tar ut. Detta har de sedan mage att kalla en ”marknad” för el. Denna prissättnings-modell är konstruerad för att minska produktion av el, och låta konsumenterna betala för det hela. El-bolagen har all anledning att stänga ned elproduktion under extra kalla dagar, för att se till att den absolut minst effektiva elproducenten går in och börjar sälja el. De kan sedan ta ut samma pris, och säljer därmed el till överpriser när folk behöver värma upp sina hus? Varför? För att modellen inte tillåter konkurrens, vilket är grunden för en effektiv marknad.

(mer…)

”Borg”-erlig ekonomi är misstänkt socialdemokratisk

Anders Borg
Anders Borg Foto: Johan Ödman

Det är nästan så man funderar över om Anders Borg (likt Reinfeldt) försöker göra som socialdemokraterna, fast bättre, och ”fungerande”. Ta en sådan sak som den fantastiska reformen ”jobbskatteavdraget”. Den kan alla tycka om, eftersom alla får ta del av den. Eller? Fel. Är man liberal bör man se jobbskatteavdraget för vad det är, nämligen ett fantastiskt sätt att göra skattesystemet ÄNNU MER progressivt. Det är helt enkelt en muta till låg- och medel-inkomsttagare för att de skall fortsätta kolla åt andra hållet medan vi skattar livet ur alla som råkar ta sig till högre inkomstnivåer. Att både värnskatt och statsskatt är kontraproduktivt på längre sikt kan vi dessutom ignorera för tillfället, då jobbskatteavdraget ökar ”konsumtions-utrymmet”, så vi får en ökning på konsumtions-sidan av ekonomin (låg- och medelinkomsttagare konsumerar procentuellt sett större del av sin inkomst än höginkomsttagare), vilket för tillfället skyler över de långsiktigt skadliga effekterna på besparings- och investerings-sidan (hög-inkomsttagare sparar procentuellt sett större del av sin inkomst än låg- och medelinkomsttagare).

(mer…)

Kommunen väljer matbutik åt dig

I gårdagens Göteborgs-Posten kunde man läsa att livsmedelskedjan Netto börjar förlora hoppet om att kunna expandera som man tänkt sig i Göteborg (GP 18/2). Men det är inte kundunderlaget som sviktar. Netto är ett utpräglat lågprisalternativ, och man har identifierat de små förortstorgen som bra lägen för att nå sina, som man tror, många potentiella kunder. Men där är det stopp.

Nästan alla de här torgen ägs nämligen av det kommunala bolaget Göteborgslokaler, och de vill inte att en lågpriskedja ska kunna konkurrera ut de (dyra) butiker som redan finns på torgen. Därför får Netto inte etablera sig där. Den officiella motiveringen är att man vill ha ”fullsortimentsbutiker”, vilket Netto inte räknas som.

(mer…)

Ekonomisk återhämtning eller den största kreditbubblan i världshistorien?

Vi är ju inte nyliberaler här i Liberala partiet, utan snarare ”gammel-liberaler”. Detta förhindrar dock inte att man läser och begrundar material av nyliberala tänkare när det känns som det finns matnyttig information att hämta. Jag tänkte därmed tipsa om att Johan Norberg skrev nyårskrönikan för The Spectator, och att den finns tillgänglig här: The Great Debt Bubble of 2011

Johan Norberg
Johan Norberg, foto Sofia Nerbrand.

Ett antal av de mer ekonomi-intresserade av oss var redan i våras på premiärvisningen av Norbergs film ”Överdos”, vilken levererade samma budskap. Ett drygt halvår senare tycks det allt mer som budskapet var rätt, och det blir allt tydligare att något inte står rätt till med alla de ”räddningspaket”, ”stimulanser” och nollräntor vi dras med. Hur slutar historien? Omöjligt att förutsäga, men en sak tror jag personligen : Det kommer bli mycket stökigt i världsekonomin framöver, och det kommer dessvärre bli sämre innan det blir bättre.

Filmen ”Överdos” finns tillgänglig på YouTube (engelsk version) här.

Livsmedelsregleringarnas Bäst Före-datum

De senaste dagarna har problemet med hur mycket mat som slängs florerat i media. Vi har kunnat läsa om barnfamiljer som sparar upp till 8000kr/år bara genom att se till att äta upp all mat de köper.

Vi har även kunnat läsa på ekonomisidorna hur olika råvaror når toppnoteringar. Vad det beror på är en kombination av torka, spekulativt köpande men kanske framförallt det som staten är skuld till, inflation och regleringar som gör att tonvis med mat dumpas. Samtidigt som all denna mat dumpas för att hålla priser upp, svälter människor i Afrika på grund av brutala och korrupta regeringar, samt de tullmurar våra förtroendevalda i EU-parlamentet tycker är en bra idé.

Allt det här är storpolitik och sker på ett internationellt plan, men något jag själv under många år har irriterat mig vansinnigt på är så kallade Bäst Före-datum. Vi känner alla igen dessa datum. De finns på alla varor vi köper och äter. Men vad är då problemet med Bäst Före-datum? De är ett väldigt tydligt symptom på de sjukdomar som staten har smittat oss med; apati, irrationalitet och blind lydnad!

(mer…)


2018 Klassiskt liberala partiet - Sveriges enda liberala parti
Generic photos via Good Free Photos. Proudly designed by Tioreo