Frihet

0,7% skiljer M från S-MP

Hur mycket skiljer det sig egentligen mellan regeringen och Nya Moderaterna?
Inte mycket. Vill du se en förändring där makten skiftar från staten till dig, din familj och alla andra svenskar har du bara ett alternativ i september:

Rösta på Klassiskt liberala partiet.

I diagrammet är skatterna i % av BNP.
Källa på skatterna: Moderaternas budgetförslag.

Är MUF vårt ungdomsförbund?

Med jämna mellanrum kommer olika förslag från Moderata ungdomsförbundet (MUF) som skiljer sig från vad deras moderpart, Moderaterna, tycker. Istället så tycks MUFs medlemmar hålla med oss i Liberala partiet istället.

Några exempel:

Så om du i MUF vill rösta på ett parti som står närmare era åsikter än vad Moderaterna gör så rösta på ”Klassiskt liberala partiet”.
(Vi fick inte ha  bara Liberala partiet på våra valsedlar eftersom det är för likt ”Liberalerna”)

Rätten till din pension

Om en person kom till dig och sa: ”Ge mig var femte krona du tjänar så tar jag hand om dessa till dess du fyller 65 år. Då får du tillbaka dem plus en låg ränta”.

Låter det som en bra idé?

Idag förvaltar staten stora delar av din pension. Du betalar 18,5% av din inkomst till detta så det blir mycket pengar på några år. Huruvida staten gör ett bra jobb eller ej med att förvalta din pension är egentligen inte intressant. Det intressanta är att du inte får ta hand om din egen pension själv. Du lämnas i händerna på politiker som kan ”justera” din pension efter egen huvud.

Liberala partiet vill se att du själv får ta hand om din pension.

Under en övergångsperiod så slutar pensionsinbetalningar att ske till staten och de som önskar ska få ut alla sina pengar direkt från staten.

Staten har visat om och om igen att den inte är att lita på när det gäller pengar eller pensioner.

Myndighetsförklara dig själv!

 

(Foto: Candida Performa)

Rätt att demonstrera och tycka fel

Den 1a maj i år demonstrerade det nazistiska partiet Nordiska motståndsrörelsen i Falun. Vi publicerade en debattartikel i Dalarnas Tidningar där vi argumenterar för att de skulle få göra det men emot deras politik. Vi anser att bara för att du har rätt att yttra dig betyder inte det att någon måste lyssna på dig men staten ska inte hindra dig att uttrycka dina åsikter bara för att de är obekväma.

Frihet, liberalism, är att få uttrycka sig så länge man inte skadar någon annan. Så länge du går i ett tåg så tar ingen skada. En del vänsterdebattörer tycker annorlunda. De ville hindra nazisternas tåg i Falun men skulle polisen göra det är följdfrågan var gränsen går? Vänsterpartiet är rätt öppna med att de stödjer Kuba och Venezuela, två länder där yttrandefrihet är ett minne blott.

Vi vill inte fastna i en diskussion om vilka som ska få uttrycka sig och vilka som inte ska det. Därför får alla demonstrera. De har rätt att ha fel.

 

MUF:are bör rösta på oss, inte på M!

Moderaternas ungdomsförbund (MUF) publicerade för ett tag sedan en lista med statliga myndigheter som de vill lägga ned. Detta är ett öppet brev till alla dem som står bakom denna kampanj.

Käre Filip och ni andra i MUF.

Vi i Liberala partiet gillar den lista ni publicerade. Synd att ert moderparti (M) inte delar era åsikter här. Ni skriver att listan är ett axplock men vi vill definitivt ha med SVT, SR och kungahuset på listan. Det är exempel på statlig verksamhet som skulle kunna bekostas av de som efterfrågar verksamheten.

Så Filip och andra MUF-medlemmar: Vill ni rösta på ett parti som vill genomföra det ni säger er stå för så bordet det partiet vara Liberala partiet. Om valet står mellan mer makt till politiker eller till individen kommer Liberala partiet tveklöst att stå på individens sida.

Till skillnad från M är vi emot värnplikten. Till skillnad från M är vi emot att kommunerna bestämmer vilka skolor våra barn får gå i. Till skillnad från M vill vi inte ha morallagar utan tycker att du själv ska få välja vad du gör så länge du inte skadar någon annan.

En av våra vägledande principer är att ”Om ett förslag innebär att individen ges mer frihet kommer Liberala partiet att stödja detta”. Vi är således, till skillnad från Moderaterna för de förslag MUF lägger fram i sin kampanj.

Därför vill vi välkomna er MUF:are till Liberala partiet. Vi står för frihet på riktigt!

Med vänlig hälsningar

Liberala partiet – frihetens röst!

Kongressen 2017 nu utlyst!

Liberala partiet kallar alla sina medlemmar till 2016 års kongress.

Lördagen den 8/4 är det äntligen dags för Liberala partiets kongress 2017! Detta år kommer vi vara i Örebro, dit det är lätt att ta sig från såväl Stockholm och Mälardalen som Göteborg och Västsverige. Även från södra Sverige tar man sig dit med ett tågbyte.

Tid: 8:e april 2017, kl. 11 (dörrarna öppnas kl. 10)
Plats: City Konferenscenter, Klostergatan 23, Örebro
Länk till Facebookevent

Motioner
Om ni vill motionera om något skall dessa skickas till styrelsen@liberalapartiet.se senast den 25:e februari. Motioner som rör ändringar eller tillägg i stadgar eller partiprogram skall ange exakt vilka punkter i befintliga stadgar och partiprogram som skall ändras och hur.

Rösträtt
För att medlem skall ha rösträtt på kongressen skall medlemsavgiften för 2016 vara partiet tillhanda senast 27:e februari.

Kandidaturer
Önskar ni söka någon av partiets förtroendeposter nedan kontaktar ni valberedningen med en kandidatur som skall innehålla en motivering till varför just Du är bäst lämpad till posten du söker!

 • Ordförande
 • Vice ordförande
 • Styrelseledamot
 • Partisekreterare
 • Revisor
 • Valberedning

Kandidaturer skickas till valberedning@liberalapartiet.se senast 11:e mars kl 23:59.

Styrelsens propositioner, motionssvar och valberedningens förslag kommer läggas upp på kongressidan kontinuerligt tiden fram tills kongress.

Dagordning

 • Mötets öppnande
 • fastställande av röstlängd för mötet,
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet,
 • Val av protokolljusterare och rösträknare,
 • Behandla frågan om kongressens behöriga utlysande,
 • Fastställande av föredragningslista,
 • Behandla partistyrelsens verksamhetsberättelse,
 • Behandla partistyrelsens förvaltningsberättelse (resultat- och balansräkning),
 • Behandla partiets revisionsberättelse,
 • Behandla frågan om ansvarsfrihet för partistyrelsen,
 • Behandla till kongressen väckta motioner och propositioner,
 • Övriga frågor
 • Fastställa medlemsavgift,
 • Fastställa verksamhetsplan och budget,
 • Val av ordförande,
 • Val av övriga ledamöter i partistyrelsen,
 • Val av partisekreterare,
 • Val av revisorer och dess sammankallande,
 • Val av valberedning och dess sammankallande.
 • Mötets avslutande

Praktiskt
Kongressen kommer att hållas på City Konferenscenter i centrala Örebro som ligger inom bekvämt gångavstånd från järnvägsstationen och bussterminalen.

Insamling för Ingeborgs Bageri

INSAMLINGEN AVSLUTAD!

Ingeborgs Bageri är ett litet, familjeägt bageri med liten omsättning och två anställda.

Detta bageri har sedan några dagar tillbaka utsatts för en blockad av Livsmedelsarbetarförbundet på grund av avsaknaden av kollektivavtal. Bakgrunden är att Sema och Ahmed Mehdi, bageriets ägare, har valt att inte teckna ett kollektivavtal på grund av att det finansiella läget i företaget inte möjliggör detta.

Trots att alla anställda är försäkrade, själva uppgivit att de är nöjda med sina anställningar och Sema och Ahmed öppnat för att teckna ett kollektivavtal i ett senare skede så fortsätter blockaden. Livsmedelsarbetarförbundet har även hotat med sympatiåtgärder så som inställda leveranser av varor. Något som självfallet, i en redan svår situation, skulle försvåra ytterligare för Sema och Ahmed.

Liberala partiet tror på drägliga villkor och löner på frivillig väg. Vi står för att alla människor fritt skall kunna engagera sig i grupper som ämnar förbättra villkor och löner, kalla det fackförbund om man så vill.

Vi tror på rätten för individer och grupper att upplysa allmänheten om eventuella problem inom företag och frivilliga fackliga åtgärder likväl som vi tror på arbetsgivaren och den anställdes rätt att själva, i frihet, reglera eventuella avtal.

Vad Liberala partiet inte tror på är att fackförbund i lag skall ha rätten att förhindra hederliga och hårt arbetande entreprenör att driva sina företag. Vi tror inte på rätten att fackförbund i lag, och i andra företag, skall få aktivera medlemmar för sympatiåtgärder och att dessa skall gå fria från eventuella reprisalier när dennes arbetsgivare inte sympatiserar med åtgärderna och vill att arbete och leverans skall fortgå som vanligt.

Sympatiågärder är inget annat åtgärder under beskydd av staten och dess våldsmonpol. Med hot om våld mot företag och entreprenörer som inte ställer upp på fackförbundens krav på sympatiåtgärder så kan fackförbunden fritt utöva påtryckningar på den lilla företagaren tills dessa att denna knäcks.

För att visa vårt stöd för Ingeborgs Bageri väljer vi nu att starta en insamling till förmån för Sema och Ahemd nu när fackförbundet och staten gör allt för att krossa deras verksamhet!

Insamlingen

För oss som inte kan stödja Sema och Ahemd lokalt så hjälper Liberala Partiet till genom att öppna upp för donationer till partiet. Dessa kommer oavkortat kommer gå till bageriet i form av ett stort inköp av bullar, som kommer doneras till skola och äldrevård i området.

Insamlingen startar 26 Mars och pågår 48 timmar varefter vi gör vår beställning på hela summan vi fått ihop!

Tack för din donation!

Så donerar du:

Vi tar emot donationer via Bitcoin och Paypal/kort! Din donation är viktig för att visa om att du bryr dig om fritt företagande.

PayPal och kreditkort

Om du vill donera en engångssumma så kan du använda knappen nedan för att genomföra din donation. Tack för din gåva! Donationer från mobilen gör du HÄR!

[donate]

Bitcoin

btcSjälvfallet kan du donera till vår Bitcoin-adress nedan:

1EWeC9BB21djCSw8UafLTgThvsnzd3mAN7

 

 

Källor:

http://www.corren.se/nyheter/linkoping/bagerikonflikten-trappas-upp-7881612.aspx

http://www.corren.se/nyheter/linkoping/linkopingsbageri-i-blockad-7876991.aspx

Liberala partiet fick besök av tjeckiskt frihetsparti

Internationellt möte på McDonalds

Ibland spelar tillfälligheter väldigt stor roll. Planen var aldrig Göteborg, den var Stockholm. Med några snabba meddelanden på Facebook hamnade det Tjeckiska partibesöket i Kållered med mig istället för på Frihetsfrontens sommarseminarium. Att Tjeckerna hade släp i form av husvagn gjorde att de föredrog att mötas i närheten av motorväg istället för city. Att Tjeckerna var något tidiga fick oss att börja dagen med en kaffe på McDonalds. 30 minuter och 200 meter senare stod vi och tittade på köande svenskar som hade vallfärdat till denna parkeringsplats. Möte på McDonalds och sedan IKEA blev nästan en symboliskt för oss. Något som fick oss att skratta.

2014-08-22 23.49.14(1)

Under frukostdiskussionerna är politik omöjligt att undvika. Några korta frågor från kassörskan avbryter oss och kort innan Josef säger ’visste du att de har privata motorvägar i Polen?*. Att höra om partiets resa inspirerar också. Tjekiska Svobodni, ett libertarianskt tjeckiskt parti som inte ska förväxlas med andra partier med snarlika namn i andra länder, grundades 2009 i ett liknande vakuum som Liberala partiets skapades i. Högerpartierna hade helt enkelt svikit. De nådde framgångar i 2013 års riksdagsval med strax under 2,5%. Inte tillräckligt för att komma in men tillräckligt för 500 000 euro i partibidrag. De satsade allt på EU-valet och har idag partiledaren Petr Mach i Europaparlamentet. Miroslav berättar att vägen dit har inneburit att tala med bönder på bönders vis. Budskapet måste vara tydligt, det man säger får inte innehålla krångel och det ska vara liberalt. När jag bläddrar i deras kampanjmaterial så dyker orden ”illustrerad liberalism” upp i huvudet. Det är som att bläddra i en lärobok av bättre modellen. Det finns tydliga illustrationer som visar vem som stjäl din skatt och varför bensinen är så dyr. Liksom läroboken får jag genast känslan av att det jag läser är sanning och inte politik. Jag sitter tyst några minuter och bara nickar för mig själv innan jag frågar ’får jag behålla de här?’.

På väg ut från frukosten bestämmer vi oss för att ta några foton med IKEA i bakgrunden. Jag funderar på varför detta känns så mycket mer symboliskt än Sibylla. Kanske beror det på Kamprad, kanske på IKEAs rykte men sannolikt beror det på att IKEA-byggnadens baksida inte fungerar som en urinoar. Under fotograferingen kommer ämnet fri rörlighet och EU-lagstiftning upp. Jag berättar för dem om det svenska snuset och vi kommer också in på Sveriges alkoholmonopol. Som en protest, på flera nivåer, gör Miroslav och jag gör ett symboliskt byte. En dosa snus mot en flaska plommonsprit. Givetvis skickar vi med varandra ett varningens ord, och på något konstigt sätt lyckas jag även få med mig 5 liter rödvin.

2014-08-22 23.49.03

Om framtiden

Det finns väldigt mycket att lära från våra vänner i Tjeckien. Den största lärdomen jag skulle vilja ta med mig är att det faktiskt går att göra en skillnad. Ett parti som har några röster kan faktiskt komma in i riksdagen, det går att komma med i EU-parlamentet. Visst det krävs mer än bittert debatterande på flashback men resan är varken omöjlig eller omänsklig. Jag ser på våra vänner från Tjecken och jag inser, det här skulle kunna vara Liberala partiet.

Så till alla er som säger att en röst på Liberala partiet inte leder någonstans; låt oss börja med att sikta på det första trappsteget, över 1% i nästa val.

Beatrice-Gate

Sveriges justitieminister Beatrice Ask blev igår ofrivilligt en del av nyhetsflödet [Aftonbladet], [DN] då hon på facebook länkade till en artikel av satirsiten The Daily Currant där det bland annat hävdas att:

”Colorado is reconsidering its decision to legalize recreational pot following the deaths of dozens due to marijuana overdoses. According to a report in the Rocky Mountain News, 37 people were killed across the state on Jan. 1, the first day the drug became legal for all adults to purchase. Several more are clinging onto life in local emergency rooms and are not expected to survive.”

Källan Rocky Mountain News var en dagstidning som lades ned 2009. Andra inte särskilt subtila ledtrådar om att det hela handlade om satir var att ett av offren uppgavs vara Jesse Pinkman samt att det, så vitt jag vet, inte någon gång rapporterats om att 37 personer skulle dött av att brukat marijuana under en dag i något land eller delstat där drogen redan är laglig. Det hävdas till och med på vissa håll att det totala numret dödliga överdoser av THC genom tiderna är 0, eftersom det skulle behövas ett femsiffrigt antal ”joints” innan någon fått i sig de doser som behövs för att ämnet ska vara dödligt.

DN uppger att Beatrice Asks pressekreterare Per Claréus inte kan säga att justitieministern insåg att artikeln handlade om satir eller inte.

Mer, lite grövre, humor går att finna här.

Innan cannabismissen var Beatrice Ask antagligen mest känd för idén om att misstänkt sexköpare redan innan fällande dom skulle bli uthängda offentligt genom ”rosa kuvert”.

Anne Ramberg, generalsekreterare i Advokatsamfundet, beskrev idén som en ”hårresande tanke” och uppgav för nyhetskanalsen.se att: ”Det är inte en acceptabel människosyn. Det är en återgång till medeltiden”. Enligt samma DN-artikel ska generalsekreteraren ha menat att ”rättssäkerhet handlar om att en misstänkt ska dömas i domstol av en oberoende domare och inte av omgivningen”, vilket i och för sig är en grundbult för varje seriös rättsstat, men tydligen inte en självklarhet för vår regering.

Frågan som måste ställas när den här typen av saker händer är nog egentligen om det alls går att ha något förtroende för Beatrice Ask som justitieminister, vad tycker ni?

Torsdagsintervju: HAX

Henrik ”HAX” Alexandersson är en svensk bloggare, journalist och debattör aktiv inom Piratpartiet och Frihetsfronten. Idag har han varit vänlig nog att svara på några frågor från LP-bloggen.

HAX_N24_1

LP: Hur kommer det sig att du engagerade dig som liberal?

HAX:

Redan när jag engagerade mig politiskt i slutet av 70-talet slog det mig att borgerliga partier och politiker ofta talade om frihet, men att det var mycket snack och lite verkstad. Jag ville att man även skulle föra en frihetlig politik, vilket allt för sällan var fallet.

Fria Moderata Studentförbundet var under ett antal år en fristad för mig och på 90-talet engagerade jag mig i Frihetsfronten, som är mitt politiska hem sedan dess. (mer…)


2017 Klassiskt liberala partiet - Sveriges enda liberala parti
Proudly designed by Tioreo