Liberala partiet

Elitidrott eller grundskola?

Borlänge kommun har problem med grundskolan. De nya skolbarnen får lärare som dels inte är behöriga och dels inte kan bra svenska.

Nu vill kommunen, som ligger 5e sist i Lärarförbundets ranking, lägga 1,4 miljoner på att ”Generellt stärka elitidrotten i Dalarna”. Det är inte mina ord. Det är Socialdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Omsorg för alla som säger så. Ironin att ett parti som kallar sig ”Omsorg för alla” stödjer elitidrott framför skolan är underbar.

Läs gärna min insändare i Dalarnas tidningar. 

Frågestund på Reddit

Sebastian Vallin höll en öppen frågestund på Reddit där han bland annat fick frågor hur vi kommer att agera i Riksdagen, om medborgarlön, skatter, invandring och hur vi ska nå ut för att få fler väljare i nästa val.

Hela tråden hittar du här:
https://www.reddit.com/r/svenskpolitik/comments/6b9rzi/ama_med_sebastian_vallin_ny_ordf%C3%B6rande_f%C3%B6r/

Reddit kallar det för ”AMA” (=Ask me anything)

 

Kongressen 2017 nu utlyst!

Liberala partiet kallar alla sina medlemmar till 2016 års kongress.

Lördagen den 8/4 är det äntligen dags för Liberala partiets kongress 2017! Detta år kommer vi vara i Örebro, dit det är lätt att ta sig från såväl Stockholm och Mälardalen som Göteborg och Västsverige. Även från södra Sverige tar man sig dit med ett tågbyte.

Tid: 8:e april 2017, kl. 11 (dörrarna öppnas kl. 10)
Plats: City Konferenscenter, Klostergatan 23, Örebro
Länk till Facebookevent

Motioner
Om ni vill motionera om något skall dessa skickas till styrelsen@liberalapartiet.se senast den 25:e februari. Motioner som rör ändringar eller tillägg i stadgar eller partiprogram skall ange exakt vilka punkter i befintliga stadgar och partiprogram som skall ändras och hur.

Rösträtt
För att medlem skall ha rösträtt på kongressen skall medlemsavgiften för 2016 vara partiet tillhanda senast 27:e februari.

Kandidaturer
Önskar ni söka någon av partiets förtroendeposter nedan kontaktar ni valberedningen med en kandidatur som skall innehålla en motivering till varför just Du är bäst lämpad till posten du söker!

 • Ordförande
 • Vice ordförande
 • Styrelseledamot
 • Partisekreterare
 • Revisor
 • Valberedning

Kandidaturer skickas till valberedning@liberalapartiet.se senast 11:e mars kl 23:59.

Styrelsens propositioner, motionssvar och valberedningens förslag kommer läggas upp på kongressidan kontinuerligt tiden fram tills kongress.

Dagordning

 • Mötets öppnande
 • fastställande av röstlängd för mötet,
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet,
 • Val av protokolljusterare och rösträknare,
 • Behandla frågan om kongressens behöriga utlysande,
 • Fastställande av föredragningslista,
 • Behandla partistyrelsens verksamhetsberättelse,
 • Behandla partistyrelsens förvaltningsberättelse (resultat- och balansräkning),
 • Behandla partiets revisionsberättelse,
 • Behandla frågan om ansvarsfrihet för partistyrelsen,
 • Behandla till kongressen väckta motioner och propositioner,
 • Övriga frågor
 • Fastställa medlemsavgift,
 • Fastställa verksamhetsplan och budget,
 • Val av ordförande,
 • Val av övriga ledamöter i partistyrelsen,
 • Val av partisekreterare,
 • Val av revisorer och dess sammankallande,
 • Val av valberedning och dess sammankallande.
 • Mötets avslutande

Praktiskt
Kongressen kommer att hållas på City Konferenscenter i centrala Örebro som ligger inom bekvämt gångavstånd från järnvägsstationen och bussterminalen.

Liberala partiet Stockholm har hållit extra årsmöte

Söndag den 30/10 höll Liberala partiets Stockholmsdistrikt ett extra årsmöte med anledning av att sittande ordförande av personliga skäl behövde träda tillbaka från sin post.

Den nya styrelsen ser ut som följer:

Sebastian Vallin (ordförande, nyval)
Oscar Solberger (ledamot, tidigare ordförande)
Erik Alsand (ledamot, sitter kvar sedan årsmötet i april)
Tibor Knezevic (ledamot, sitter kvar sedan årsmötet i april)
George Grice (ledamot, sitter kvar sedan årsmötet i april)

Utöver mindre ändringar av styrelsen så beslutades det också att distriktet ska bli medlemmar i Östermalms Föreningsråd. Syftet med medlemskapet är att
distriktet ska få tillgång till möteslokaler i Stockholms innerstad och kunna hyra dessa till en rabatterad kostnad. I framtiden hoppas distriktet kunna ha samtliga medlemsmöten i någon av föreningsrådets placerade lokaler.

Valberedningens förslag till förtroendeposter 2015

För kännedom

Valberedningens förslag inför tillsättning av partiets förtroendeposter på kongressen 2015 är som följer:

Styrelsens ordförande:

Andreas Agorander

Styrelsens ledamöter:

Fredrik Dellby

Peter Arvidson

Henrik Sundin

Martin Strömberg

Marcus Björkander

Valberedningen:

Emil Tisell

Ambjörn Hedblom

Hans Bockgård

Revisorer:

Leo Sundberg

Tomas Nylén

Kontakta info@liberalapartiet.se vid frågor.

Kallelse till Liberala partiets kongress 2015

Styrelsen för Liberala partiet kallar härmed alla partiets medlemmar till kongress. Mötet hålls lördagen den 30:e maj 11.00 till och med Söndag 31 maj kl 17.00. Huvuddelen av mötet kommer att ske under lördagen då vi bara har lokal bokad den dagen. Finns det punkter kvar att avhandla kommer vi att hitta en lösning för söndagen. Någon form av efter-kongress-aktivitet kommer att anordnas på söndagen i vilket fall.

Tid: 11.00 lördag 30:e maj – 17:00 söndag 31 maj

Plats: Fältöversten, samlingssal 6 (Vallhallavägen 148), Stockholm.

T-bana: Karlaplan

Dagordning

 • Mötets öppnande
 • fastställande av röstlängd för mötet,
 • val av ordförande och sekreterare för mötet,
 • val av protokolljusterare och rösträknare,
 • behandla frågan om kongressens behöriga utlysande,
 • fastställande av föredragningslista,
 • behandla partistyrelsens verksamhetsberättelse,
 • behandla partistyrelsens förvaltningsberättelse (resultat- och balansräkning),
 • behandla partiets revisionsberättelse,
 • behandla frågan om ansvarsfrihet för partistyrelsen,
 • behandla till kongressen väckta motioner och propositioner,
 • övriga frågor
 • fastställa medlemsavgift,
 • fastställa verksamhetsplan och budget,
 • val av ordförande,
 • val av övriga ledamöter i partistyrelsen,
 • val av partisekreterare,
 • val av revisorer och dess sammankallande,
 • val av valberedning och dess sammankallande.
 • Mötets avslutande

Tänk på att för att ha rösträtt på mötet måste du ha betalat in medlemsavgiften för 2015.

Dags att söka till Liberala partiets förtroendeposter

Dags att söka till Liberala partiets förtroendeposter!

Vill du sätta liberalismen på den politiska kartan? Vill du göra något för
en friare framtid? Valberedningen söker engagerade personer till Liberala partiets förtroendeposter.

Det går att söka till följande roller :

 • Ordförande
 • Styrelsemedlem
 • Revisor
 • Valberedning

Kontakta valberedningen på andreas.agorander@liberalapartiet.se för mer information och för att skicka in din kandidatur.

Vi är särskilt intresserade av att komma i kontakt med kandidater till ordförandeposten.

Extra val 2015

På grund av käbbel avser statsminister Löfven att utlysa extra val den 22:a mars. Liberala partiet går därmed till val på rätten till din egen kropp, sänkta skatter samt fri invandring.

Rätten till din egen kropp handlar om att det bara är du som får bestämma vad du vill göra med din egen kropp. Det kan handla om att använda cannabis, sälja sex eller att i livets slutskede bestämma sig för att få aktiv dödshjälp.

Sänkta skatter handlar om att du ska få behålla en större del av dina pengar. Det är du som förtjänat dem, inte staten. Dessutom leder sänkta skatter till mindre makt för politiker och mer till individen.

Fri invandring handlar om att alla människor ska få leva var de vill. Detta innefattar inte en rätt att komma hit och begå brott eller leva på bidrag, utan möjligheten att få komma hit, försörja sig själv och skapa ett bättre liv för sig och sin familj. Migrationens kraft är enorm, rätt använd leder den till högre levnadsstandard både för immigranter och ursprungliga invånare.

Liberala partiet fick besök av tjeckiskt frihetsparti

Internationellt möte på McDonalds

Ibland spelar tillfälligheter väldigt stor roll. Planen var aldrig Göteborg, den var Stockholm. Med några snabba meddelanden på Facebook hamnade det Tjeckiska partibesöket i Kållered med mig istället för på Frihetsfrontens sommarseminarium. Att Tjeckerna hade släp i form av husvagn gjorde att de föredrog att mötas i närheten av motorväg istället för city. Att Tjeckerna var något tidiga fick oss att börja dagen med en kaffe på McDonalds. 30 minuter och 200 meter senare stod vi och tittade på köande svenskar som hade vallfärdat till denna parkeringsplats. Möte på McDonalds och sedan IKEA blev nästan en symboliskt för oss. Något som fick oss att skratta.

2014-08-22 23.49.14(1)

Under frukostdiskussionerna är politik omöjligt att undvika. Några korta frågor från kassörskan avbryter oss och kort innan Josef säger ’visste du att de har privata motorvägar i Polen?*. Att höra om partiets resa inspirerar också. Tjekiska Svobodni, ett libertarianskt tjeckiskt parti som inte ska förväxlas med andra partier med snarlika namn i andra länder, grundades 2009 i ett liknande vakuum som Liberala partiets skapades i. Högerpartierna hade helt enkelt svikit. De nådde framgångar i 2013 års riksdagsval med strax under 2,5%. Inte tillräckligt för att komma in men tillräckligt för 500 000 euro i partibidrag. De satsade allt på EU-valet och har idag partiledaren Petr Mach i Europaparlamentet. Miroslav berättar att vägen dit har inneburit att tala med bönder på bönders vis. Budskapet måste vara tydligt, det man säger får inte innehålla krångel och det ska vara liberalt. När jag bläddrar i deras kampanjmaterial så dyker orden ”illustrerad liberalism” upp i huvudet. Det är som att bläddra i en lärobok av bättre modellen. Det finns tydliga illustrationer som visar vem som stjäl din skatt och varför bensinen är så dyr. Liksom läroboken får jag genast känslan av att det jag läser är sanning och inte politik. Jag sitter tyst några minuter och bara nickar för mig själv innan jag frågar ’får jag behålla de här?’.

På väg ut från frukosten bestämmer vi oss för att ta några foton med IKEA i bakgrunden. Jag funderar på varför detta känns så mycket mer symboliskt än Sibylla. Kanske beror det på Kamprad, kanske på IKEAs rykte men sannolikt beror det på att IKEA-byggnadens baksida inte fungerar som en urinoar. Under fotograferingen kommer ämnet fri rörlighet och EU-lagstiftning upp. Jag berättar för dem om det svenska snuset och vi kommer också in på Sveriges alkoholmonopol. Som en protest, på flera nivåer, gör Miroslav och jag gör ett symboliskt byte. En dosa snus mot en flaska plommonsprit. Givetvis skickar vi med varandra ett varningens ord, och på något konstigt sätt lyckas jag även få med mig 5 liter rödvin.

2014-08-22 23.49.03

Om framtiden

Det finns väldigt mycket att lära från våra vänner i Tjeckien. Den största lärdomen jag skulle vilja ta med mig är att det faktiskt går att göra en skillnad. Ett parti som har några röster kan faktiskt komma in i riksdagen, det går att komma med i EU-parlamentet. Visst det krävs mer än bittert debatterande på flashback men resan är varken omöjlig eller omänsklig. Jag ser på våra vänner från Tjecken och jag inser, det här skulle kunna vara Liberala partiet.

Så till alla er som säger att en röst på Liberala partiet inte leder någonstans; låt oss börja med att sikta på det första trappsteget, över 1% i nästa val.

Donera med Bitcoin

Liberala Partiet accepterar nu donationer med Bitcoin! Läs mer om till vilken adress du skall donera på vår sida om donationer! Tack för ditt bidrag.


2017 Klassiskt liberala partiet - Sveriges enda liberala parti
Proudly designed by Tioreo