Liberala partiet

Borde ”Liberalerna” ta efter oss? Ja, det borde de!

Annars skulle Liberalerna kanske vinna en och annan röst genom att sno några av Liberala partiets idéer. Dit hör, avskaffandet av allt statligt stöd till sport och sportanläggningar, kultur och media. SVT, Sveriges Radio och UR bör säljas ut till högstbjudande. Bidragsdriven invandring ska motarbetas, men arbetskraftsinvandring underlättas. Nej, till kvotering av allehanda slag. Det är meriter och lämplighet som ska styra. Skatterna ska var tydliga ”och kraftigt sänkta”. Det är individen själv som ska bestämma över det mesta av pengarna, inte anonyma tjänstemän ”som spenderar andras pengar.” Och självklart ska partistödet avskaffas – i runda slängar cirka två miljarder kronor – ”det är omoraliskt att människor tvingas betala för opinionsbildning mot sin egen ståndpunkt”. Som synes tunga, äkta liberala ståndpunkter som vi aldrig hört Jan Björklund drämma till med i debatterna. 

Ulf Hedman i Ölandsbladet.

I stort sätt har Ulf helt rätt här. Skönt att ölänningar också får frihetliga budskap i sin lokaltidning.

Det vore väldigt bra om ”Liberalerna” tar efter oss. De kan redan nu lägga förslag om att avveckla SVT men det verkar som de går på linjen att alla ska betala skatt till SVT istället.

Håller du med Ulf?
Välkommen som medlem!

eller läs mer om oss här.


För att rösta på oss

Ta en blank valsedel och skriv Klassiskt liberala partiet eller ta en av våra färdigskrivna valsedlar.


Foto på Ölandsbron: Amjad Sheikh

Kallelse till kongress!

Kära medlemmar!

Välkomna på kongress den 11 mars i Stockholm.

Vi kommer att hålla vår kongress i Stockholm söndagen den 11 mars.  Använd gärna formuläret här för att anmäla dig så vet vi ungefär hur många som kommer. Blir det många behöver vi kanske byta lokal. Det är inte obligatoriskt att anmäla sig.

Styrelsen kommer att återkomma och exakt tidpunkt samt lokal för kongressen. Preliminärt börjar vi inte före klockan 11.00.

Preliminärt står dessa punkter på programmet:

 • Partiprogram.
  Ett nytt förslag har utarbetats och kommer snart att presenteras här. Kongressen tar sedan beslut om det.
 • Valmanifest.
 • Val av styrelse.
 • Val av valberedning.
 • Val av kandidater till Riksdagen.
 • Fastställande av medlemsavgift och budget. Det är valår så utgifterna kommer att bli klart högre än ett vanligt år.

Förslag och motioner från medlemmar ska vara inlämnade senast 28 januari till styrelsen. Gör det helst via styrelsen@liberalapartiet.se

Styrelsen publicerar sina yttranden kring motioner och lägger egna propositioner senast 18 februari. De kommer du att hitta på denna sida: http://www.liberalapartiet.se/events/6/kongress-2018/ 

Sista dag att nominera någon till riksdagslistan och kommunlistorna är 28 januari. Skicka dessa till styrelsen. Det går att nominera efter det datumet ända fram till kongressen men då hinner styrelsen inte göra klart ett förslag till kongressen utan sent inkomna kandidater hamnar i den ordningen som de inkommer om inte kongressen beslutar annorlunda.

Senast den 25 februari ska valberedningen lämna förslag på ny styrelse. Styrelsen ska bestå av ordförande, vice ordförande och ytterligare tre till åtta ledamöter.
Du når valberedningen via: valberedning@liberalapartiet.se

Kongressen regleras av stadgarna som du hittar här.

Välkommen!

Insändare: Du är någon annan

Staten förser oss med otaliga förmåner som många uppfattar som gratis. De är dock inte gratis utan betalas av skattebetalarna. Många tjänster kostar så mycket att producera att de knappast skulle köpas frivilligt. Men det är ju någon annan som betalar…

 • En fotbollsarena för 35 miljoner om året som är värd 2? Någon annan betalar.
 • En förskoleplats för 10 000+ kr i månaden per barn? Någon annan betalar.
 • Subventionering av bussbiljetter med drygt 60%? Någon annan betalar.

Denna konsumtion av förmåner som kostar mycket mer än det smakar gör att vår tid och våra resurser används felaktigt och inte uppfyller önskade behov för individen. Det är inte motiverat att slösa pengar på dyra förmåner bara för att de betalas via en gemensam kassa, där det upplevs som att någon annan betalar.

Du är någon annan för alla andra svenskar! När alla svenskar oavsiktligt konsumerar likt fulla sjömän på andras bekostnad så drabbas även du. Jag är övertygad om att du själv kan hantera dina pengar, frukten av ditt arbete, mycket mer ansvarsfullt än våra politiker.

 • Du kan själv välja om du vill sponsra en fotbollsarena eller jobba lite mindre.
 • Du kan själv välja om du vill betala 20 000 i månaden för 2 barn på förskola, vara hemma med dem eller lösa det på annat sätt.
 • Du kan själv välja om du vill åka buss, subventionera andras bussbiljetter eller lägga pengarna på något annat.

Vi i Klassiskt liberala partiet vill hjälpa dig återta makten och friheten över ditt eget liv.

Jesper Wetterbrandt, Klassiskt liberala partiet Jönköping

 

Insändare publicerad i Jönköpingsposten 2017-12-02

Elitidrott eller grundskola?

Borlänge kommun har problem med grundskolan. De nya skolbarnen får lärare som dels inte är behöriga och dels inte kan bra svenska.

Nu vill kommunen, som ligger 5e sist i Lärarförbundets ranking, lägga 1,4 miljoner på att ”Generellt stärka elitidrotten i Dalarna”. Det är inte mina ord. Det är Socialdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Omsorg för alla som säger så. Ironin att ett parti som kallar sig ”Omsorg för alla” stödjer elitidrott framför skolan är underbar.

Läs gärna min insändare i Dalarnas tidningar. 

Frågestund på Reddit

Sebastian Vallin höll en öppen frågestund på Reddit där han bland annat fick frågor hur vi kommer att agera i Riksdagen, om medborgarlön, skatter, invandring och hur vi ska nå ut för att få fler väljare i nästa val.

Hela tråden hittar du här:
https://www.reddit.com/r/svenskpolitik/comments/6b9rzi/ama_med_sebastian_vallin_ny_ordf%C3%B6rande_f%C3%B6r/

Reddit kallar det för ”AMA” (=Ask me anything)

 

Kongressen 2017 nu utlyst!

Liberala partiet kallar alla sina medlemmar till 2016 års kongress.

Lördagen den 8/4 är det äntligen dags för Liberala partiets kongress 2017! Detta år kommer vi vara i Örebro, dit det är lätt att ta sig från såväl Stockholm och Mälardalen som Göteborg och Västsverige. Även från södra Sverige tar man sig dit med ett tågbyte.

Tid: 8:e april 2017, kl. 11 (dörrarna öppnas kl. 10)
Plats: City Konferenscenter, Klostergatan 23, Örebro
Länk till Facebookevent

Motioner
Om ni vill motionera om något skall dessa skickas till styrelsen@liberalapartiet.se senast den 25:e februari. Motioner som rör ändringar eller tillägg i stadgar eller partiprogram skall ange exakt vilka punkter i befintliga stadgar och partiprogram som skall ändras och hur.

Rösträtt
För att medlem skall ha rösträtt på kongressen skall medlemsavgiften för 2016 vara partiet tillhanda senast 27:e februari.

Kandidaturer
Önskar ni söka någon av partiets förtroendeposter nedan kontaktar ni valberedningen med en kandidatur som skall innehålla en motivering till varför just Du är bäst lämpad till posten du söker!

 • Ordförande
 • Vice ordförande
 • Styrelseledamot
 • Partisekreterare
 • Revisor
 • Valberedning

Kandidaturer skickas till valberedning@liberalapartiet.se senast 11:e mars kl 23:59.

Styrelsens propositioner, motionssvar och valberedningens förslag kommer läggas upp på kongressidan kontinuerligt tiden fram tills kongress.

Dagordning

 • Mötets öppnande
 • fastställande av röstlängd för mötet,
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet,
 • Val av protokolljusterare och rösträknare,
 • Behandla frågan om kongressens behöriga utlysande,
 • Fastställande av föredragningslista,
 • Behandla partistyrelsens verksamhetsberättelse,
 • Behandla partistyrelsens förvaltningsberättelse (resultat- och balansräkning),
 • Behandla partiets revisionsberättelse,
 • Behandla frågan om ansvarsfrihet för partistyrelsen,
 • Behandla till kongressen väckta motioner och propositioner,
 • Övriga frågor
 • Fastställa medlemsavgift,
 • Fastställa verksamhetsplan och budget,
 • Val av ordförande,
 • Val av övriga ledamöter i partistyrelsen,
 • Val av partisekreterare,
 • Val av revisorer och dess sammankallande,
 • Val av valberedning och dess sammankallande.
 • Mötets avslutande

Praktiskt
Kongressen kommer att hållas på City Konferenscenter i centrala Örebro som ligger inom bekvämt gångavstånd från järnvägsstationen och bussterminalen.

Valberedningens förslag till förtroendeposter 2015

För kännedom

Valberedningens förslag inför tillsättning av partiets förtroendeposter på kongressen 2015 är som följer:

Styrelsens ordförande:

Andreas Agorander

Styrelsens ledamöter:

Fredrik Dellby

Peter Arvidson

Henrik Sundin

Martin Strömberg

Marcus Björkander

Valberedningen:

Emil Tisell

Ambjörn Hedblom

Hans Bockgård

Revisorer:

Leo Sundberg

Tomas Nylén

Kontakta info@liberalapartiet.se vid frågor.

Kallelse till Liberala partiets kongress 2015

Styrelsen för Liberala partiet kallar härmed alla partiets medlemmar till kongress. Mötet hålls lördagen den 30:e maj 11.00 till och med Söndag 31 maj kl 17.00. Huvuddelen av mötet kommer att ske under lördagen då vi bara har lokal bokad den dagen. Finns det punkter kvar att avhandla kommer vi att hitta en lösning för söndagen. Någon form av efter-kongress-aktivitet kommer att anordnas på söndagen i vilket fall.

Tid: 11.00 lördag 30:e maj – 17:00 söndag 31 maj

Plats: Fältöversten, samlingssal 6 (Vallhallavägen 148), Stockholm.

T-bana: Karlaplan

Dagordning

 • Mötets öppnande
 • fastställande av röstlängd för mötet,
 • val av ordförande och sekreterare för mötet,
 • val av protokolljusterare och rösträknare,
 • behandla frågan om kongressens behöriga utlysande,
 • fastställande av föredragningslista,
 • behandla partistyrelsens verksamhetsberättelse,
 • behandla partistyrelsens förvaltningsberättelse (resultat- och balansräkning),
 • behandla partiets revisionsberättelse,
 • behandla frågan om ansvarsfrihet för partistyrelsen,
 • behandla till kongressen väckta motioner och propositioner,
 • övriga frågor
 • fastställa medlemsavgift,
 • fastställa verksamhetsplan och budget,
 • val av ordförande,
 • val av övriga ledamöter i partistyrelsen,
 • val av partisekreterare,
 • val av revisorer och dess sammankallande,
 • val av valberedning och dess sammankallande.
 • Mötets avslutande

Tänk på att för att ha rösträtt på mötet måste du ha betalat in medlemsavgiften för 2015.

Dags att söka till Liberala partiets förtroendeposter

Dags att söka till Liberala partiets förtroendeposter!

Vill du sätta liberalismen på den politiska kartan? Vill du göra något för
en friare framtid? Valberedningen söker engagerade personer till Liberala partiets förtroendeposter.

Det går att söka till följande roller :

 • Ordförande
 • Styrelsemedlem
 • Revisor
 • Valberedning

Kontakta valberedningen på andreas.agorander@liberalapartiet.se för mer information och för att skicka in din kandidatur.

Vi är särskilt intresserade av att komma i kontakt med kandidater till ordförandeposten.

Extra val 2015

På grund av käbbel avser statsminister Löfven att utlysa extra val den 22:a mars. Liberala partiet går därmed till val på rätten till din egen kropp, sänkta skatter samt fri invandring.

Rätten till din egen kropp handlar om att det bara är du som får bestämma vad du vill göra med din egen kropp. Det kan handla om att använda cannabis, sälja sex eller att i livets slutskede bestämma sig för att få aktiv dödshjälp.

Sänkta skatter handlar om att du ska få behålla en större del av dina pengar. Det är du som förtjänat dem, inte staten. Dessutom leder sänkta skatter till mindre makt för politiker och mer till individen.

Fri invandring handlar om att alla människor ska få leva var de vill. Detta innefattar inte en rätt att komma hit och begå brott eller leva på bidrag, utan möjligheten att få komma hit, försörja sig själv och skapa ett bättre liv för sig och sin familj. Migrationens kraft är enorm, rätt använd leder den till högre levnadsstandard både för immigranter och ursprungliga invånare.

2018 Klassiskt liberala partiet - Sveriges enda liberala parti

Generic photos via Good Free Photos. Proudly designed by Tioreo