Aktiviteter

Kallelse till kongress!

Kära medlemmar!

Välkomna på kongress den 11 mars i Stockholm.

Vi kommer att hålla vår kongress i Stockholm söndagen den 11 mars.  Använd gärna formuläret här för att anmäla dig så vet vi ungefär hur många som kommer. Blir det många behöver vi kanske byta lokal. Det är inte obligatoriskt att anmäla sig.

Styrelsen kommer att återkomma och exakt tidpunkt samt lokal för kongressen. Preliminärt börjar vi inte före klockan 11.00.

Preliminärt står dessa punkter på programmet:

 • Partiprogram.
  Ett nytt förslag har utarbetats och kommer snart att presenteras här. Kongressen tar sedan beslut om det.
 • Valmanifest.
 • Val av styrelse.
 • Val av valberedning.
 • Val av kandidater till Riksdagen.
 • Fastställande av medlemsavgift och budget. Det är valår så utgifterna kommer att bli klart högre än ett vanligt år.

Förslag och motioner från medlemmar ska vara inlämnade senast 28 januari till styrelsen. Gör det helst via styrelsen@liberalapartiet.se

Styrelsen publicerar sina yttranden kring motioner och lägger egna propositioner senast 18 februari. De kommer du att hitta på denna sida: http://www.liberalapartiet.se/events/6/kongress-2018/ 

Sista dag att nominera någon till riksdagslistan och kommunlistorna är 28 januari. Skicka dessa till styrelsen. Det går att nominera efter det datumet ända fram till kongressen men då hinner styrelsen inte göra klart ett förslag till kongressen utan sent inkomna kandidater hamnar i den ordningen som de inkommer om inte kongressen beslutar annorlunda.

Senast den 25 februari ska valberedningen lämna förslag på ny styrelse. Styrelsen ska bestå av ordförande, vice ordförande och ytterligare tre till åtta ledamöter.
Du når valberedningen via: valberedning@liberalapartiet.se

Kongressen regleras av stadgarna som du hittar här.

Välkommen!

Frågestund på Reddit

Sebastian Vallin höll en öppen frågestund på Reddit där han bland annat fick frågor hur vi kommer att agera i Riksdagen, om medborgarlön, skatter, invandring och hur vi ska nå ut för att få fler väljare i nästa val.

Hela tråden hittar du här:
https://www.reddit.com/r/svenskpolitik/comments/6b9rzi/ama_med_sebastian_vallin_ny_ordf%C3%B6rande_f%C3%B6r/

Reddit kallar det för ”AMA” (=Ask me anything)

 

Kongressen 2017 nu utlyst!

Liberala partiet kallar alla sina medlemmar till 2016 års kongress.

Lördagen den 8/4 är det äntligen dags för Liberala partiets kongress 2017! Detta år kommer vi vara i Örebro, dit det är lätt att ta sig från såväl Stockholm och Mälardalen som Göteborg och Västsverige. Även från södra Sverige tar man sig dit med ett tågbyte.

Tid: 8:e april 2017, kl. 11 (dörrarna öppnas kl. 10)
Plats: City Konferenscenter, Klostergatan 23, Örebro
Länk till Facebookevent

Motioner
Om ni vill motionera om något skall dessa skickas till styrelsen@liberalapartiet.se senast den 25:e februari. Motioner som rör ändringar eller tillägg i stadgar eller partiprogram skall ange exakt vilka punkter i befintliga stadgar och partiprogram som skall ändras och hur.

Rösträtt
För att medlem skall ha rösträtt på kongressen skall medlemsavgiften för 2016 vara partiet tillhanda senast 27:e februari.

Kandidaturer
Önskar ni söka någon av partiets förtroendeposter nedan kontaktar ni valberedningen med en kandidatur som skall innehålla en motivering till varför just Du är bäst lämpad till posten du söker!

 • Ordförande
 • Vice ordförande
 • Styrelseledamot
 • Partisekreterare
 • Revisor
 • Valberedning

Kandidaturer skickas till valberedning@liberalapartiet.se senast 11:e mars kl 23:59.

Styrelsens propositioner, motionssvar och valberedningens förslag kommer läggas upp på kongressidan kontinuerligt tiden fram tills kongress.

Dagordning

 • Mötets öppnande
 • fastställande av röstlängd för mötet,
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet,
 • Val av protokolljusterare och rösträknare,
 • Behandla frågan om kongressens behöriga utlysande,
 • Fastställande av föredragningslista,
 • Behandla partistyrelsens verksamhetsberättelse,
 • Behandla partistyrelsens förvaltningsberättelse (resultat- och balansräkning),
 • Behandla partiets revisionsberättelse,
 • Behandla frågan om ansvarsfrihet för partistyrelsen,
 • Behandla till kongressen väckta motioner och propositioner,
 • Övriga frågor
 • Fastställa medlemsavgift,
 • Fastställa verksamhetsplan och budget,
 • Val av ordförande,
 • Val av övriga ledamöter i partistyrelsen,
 • Val av partisekreterare,
 • Val av revisorer och dess sammankallande,
 • Val av valberedning och dess sammankallande.
 • Mötets avslutande

Praktiskt
Kongressen kommer att hållas på City Konferenscenter i centrala Örebro som ligger inom bekvämt gångavstånd från järnvägsstationen och bussterminalen.

Sammanfattning av Liberala partiets extrakongress

Extrastämman påbörjades Söndagen den 17 november klockan13.30 i Kårhuset Örat, Linköping. Ordförande från Liberala partiet Uppsala, Philip Wallin,  utsågs till mötesordförande och Ian Wainwright till sekreterare.
Det föreslagna Partiprogrammet antogs med två mindre ändringar:
 • Christian Hallebro och Peter Arvidson lade en motion att ta bort kravet om överskottsmålet i det förslagna partiprogrammet. Motionen antogs efter en kortare diskussion.
 • Daniel Lindsäth lade en motion gällande ytterligare ett exempel under rubriken ”Brott utan offer” i form av lotterilagen . Motionen antogs.
 Till justerare av mötesprotokollet valdes Christian Hallebro och Daniel Lindsäth
Efter extrastämmans avslutande firades det antagna partiprogrammet med mat och dryck innan deltagarna begav sig hemåt.
Det nya partiprogrammet kommer att läggas upp på hemsidan inom kort.

Påminnelse: Demonstration emot Obamas politik

Den 4:e september, nästa onsdag, håller Liberala partiet demonstration mot Barack Obamas ofrihetliga politik. Med anledning av det senaste årets avslöjande om USA:s massövervakning, ett förestående militärt angrepp på Syrien och de grova övergreppen på mänskliga rättigheter som sker på bland annat Guantanamo-basen hoppas Liberala partiet att alla som har möjlighet kommer och visar sitt för mänskliga rättigheter, integritet och fred.

Tid: 4:e september, klockan 17.00.

Plats: Dag Hammarskjölds väg 14, Diplomatstaden, Stockholm.

Facebookevent: https://www.facebook.com/events/170156793168889/

Liberala notiser, 5:e Augusti

Snart dags för Frihetsfrontens sommarseminarium

Frihetsfronten håller sitt årliga sommarseminarium den 23-25 augusti. Full information kan hittas på deras kalendarium.
Talarlistan är som följer:

Victoria Nilsson, förbundsordförande för Fria Moderata Studentförbundet
Hanna Wagenius, förbundsordförande för Centerpartiets Ungdomsförbund
Pär Ström, debattör och författare: ”Att ifrågasätta konsensus – erfarenheter och lärdomar”.
Oscar Swartz, entreprenör, debattör och skribent
Erik Laakso, socialdemokratisk bloggare och debattör
Lars Trägårdh, professor i historia

Myndigheter säljer dina personuppgifter

DN skriver: ”Bolagsverket, Transportstyrelsen, Skatteverket och CSN. Många myndigheter tar dina personuppgifter och säljer dem vidare, utan din tillåtelse eller vetskap. Bara Transportstyrelsens försäljning uppgår varje år till närmare 30 miljoner kronor.”

En anställd på transportstyrelsen noterar i artikeln att myndigheten har mandat från regeringen att sälja uppgifterna och att även om de inte informerar om en sådan möjlighet kan enskilda be om att få en så kallad ”reklamblockering”.

Kortare notiser

Sakine Madon skriver om Nordkorea.

Mårten Bäck, FP, skriver om bostadsbubblan.

Cornucopia konstaterar att Moderaterna så gott som medgett att de vill döda svenskt lantbruk.

Liberala partiet Uppsala grundat!

Sedan Riksdagsvalet 2010 har jag lett Liberala partiet Uppsala, under titeln ”Lokala representant”. I Uppsala har vi hela tiden kämpat med kontinuitetsproblem och brist på engagemang hos medlemmarna. I ljus av detta är det extra roligt hur Uppsalaavdelningen faktiskt har utvecklats det senaste halvåret, och från och med igår (4/11) har vi nu bildat Liberala partiets första lokalavdelning, Liberala partiet Uppsala.

Jag kommer sitta med i den nyvalda styrelsen men jag lämnar med varm hand över ledarskapet till Michael Östlund som av årsmötet valdes till Liberala partiet Uppsalas första ordförande. Under hans ledarskap kommer lokalavdelningen utvecklas organisatoriskt och vi kommer sikta mot kommunalvalet 2014.

Den nya styrelsen är riktigt stark, och vi kommer genast påbörja arbetet med att utveckla Liberala partiet Uppsala, värva nya medlemmar och ta fram ett partiprogram som vi kommer ställa upp med i kommande kommunalval.

Liberala partiet Uppsala kommer att vara ett alternativ i kommunalpolitiken. Inte ett eko.

Till styrelsen valdes:

Ordförande – Michael Östlund
Vice ordförande – Philip Wallin
Sekreterare – Daniel Fjellström
Kassör – Ian Wainwright

Daniel Fjellström, Liberala partiet Uppsala

Liberala partiets nyårskrönika 2011

Året efter ett valår är alltid ett svårt år för ett parti. Folk är generellt sett trötta på politik. Ett partis aktivister och gräsrötter är trötta efter valkampanjandet och nästa val ligger så pass långt fram i tiden att det är svårt att säga exakt vad som måste prioriteras för att hitta toppformen lagom till nästa val. För ett ungt parti som Liberala partiet, utan direkta traditioner eller större erfarenheter, är det extra svårt då vi inte har någon direkt historia att förlita oss på. Därför gick vi in i år 2011 med viss beslutsångest och viss fundersamhet över vad vi skulle lägga vår energi på. Själv såg jag det som en chans att börja på nytt, att gå igenom hela partiets struktur och förbättra partiet på samtliga områden.

Årsmötet 2011

Vi i styrelsen har i år främst arbetat med att förbättra våra interna rutiner och hur vi arbetar med de projekt vi tar oss an. Det har varit ett år med mycket ”trial and error”. Om vi ska kunna bygga en stor och stabil organisation krävs det av oss som sitter i styrelsen att vi kan arbeta professionellt, något som inte alltid är det lättaste då flera av oss inte har någon större erfarenhet av tidigare styrelsearbete. Vi får istället förlita oss på en brinnande tro på den uppgift vi tagit på oss att utföra och på vår vilja att ständigt förbättra oss och att lära oss nya saker. Vi har kommit en bra bit på vägen och vi börjar se resultat av vårt arbete. Men arbetet är långt ifrån över och vi kommer självklart att ständigt sträva efter att bli bättre på våra uppgifter.

Ett annat område vi har arbetat hårt med är att förbättra våra kansliuppgifter. Vi har jobbat på att sänka partiets kostnader för porto och andra utgifter relaterade till stora medlemsutskick. Detta  innebär att vi nu har möjligheten att göra fler utskick till er, våra medlemmar. Vi har också gjort det enklare att blir medlem i partiet vilket har lett till en kraftigt ökad medlemstillväxt samtidigt som det minskat hanteringstiden för oss per ny medlem. Jag hoppas att vi ska kunna bli ännu bättre på det här området under nästa år.

Jag tror att det viktigaste för partiet just nu är att bygga upp en stabil grund att stå på både organisatoriskt och politiskt. Därför fokuserar vi just nu mer på dessa olika områden än på den utåtriktade verksamheten. Den kommer komma naturligt när vi har alla interna rutiner på plats eftersom vi då kommer ha mycket mer tid över till sådan verksamhet. (mer…)

Frihetsfrontens Sommarseminarium 2011

Två veckor har gått sedan Frihetsfrontens Sommarseminarium gick av stapeln på Barnens Ö och intrycken har äntligen sjunkit in. Ni som följer oss på Twitter kunde se våra kommentarer av de föreläsningar som hölls och här kommer lite mer utförliga reflektioner över helgen bland likasinnade liberaler och frihetsälskare.Något som kom att bli fokus för denna helg var hur man ska organisera liberaler och frihetssinnade och förmedla vår ideologi till omvärlden och göra Sverige till ett mer liberalt samhälle att bo i.

HAX om EU

 

EU – Skyddad verkstad

Först ut var en utav anordnarna för helgen, Henrik Alexandersson som jobbar för Piratpartiet i Europa Parlamentet och ett känt namn inom Svenska blogg- och liberala kretsar. Fokuset för anförandet låg på den byråkrati EU består av mer än den politik som förs och vi fick bland annat veta att: EU inför 2.000 nya lagar och regler per år och att varje EU parlamentariker får, utöver sin lön, 3.000 kronor extra (i traktamente) om dagen bara för att gå till jobbet.

Det frihetliga valet – Liberala partiets roll i samhället

Daniel Fjällström presenterar Liberala partiet
Daniel Fjällström presenterar Liberala partiet

Efter detta mycket intressanta anförande var det Liberala partiets egen Daniel Fjällström tur att äntra scenen för att presentera oss. Daniel ger en kort introduktion till Liberala partiets historia och den klassiska liberalismen vårt partiprogram är baserat på. (mer…)

Mälardagen 2011

De etablerade partierna såg generellt sett väldigt skeptiska ut när Liberala partiet dök upp i Strängnäs förra lördagen (20/8 2011). Tillställningen var Mälardagen 2011, något som anordnas varje år i Strängnäs och är en chans för lokala föreningar och organisationer att visa upp sig och sin verksamhet för allmänheten. Detta tyckte vi var en utmärkt idé att få ut vår politik utanför de stora städerna och vi bestämde oss snabbt för att medverka.

Vi börjar komma på plats.

För mig personligen var detta min första kampanj med Liberala partiet och jag var både nervös och väldigt förväntansfull hur det hela skulle sluta. Jag har ett långt förflutet inom ett utav allianspartierna och har haft en hel del annan kampanjerfarenhet, men att komma med något nytt otestat till en ny stad är aldrig lätt, man vet aldrig hur folk reagerar. Jag skulle dock snabbt inse att Strängnäs borna faktiskt var öppna för något nytt.
(mer…)

2018 Klassiskt liberala partiet - Sveriges enda liberala parti

Generic photos via Good Free Photos. Proudly designed by Tioreo