Demonstration

Liberala notiser, 26:e Augusti

Bradley Manning dömd till 35 års fängelse

Efter att ha läckt uppgifter om hur amerikanska militär  sköt ned tolv oskyldiga i Irak 2007 dömdes soldaten Bradley Manning till 35 års fängelse. Straffet ses av många som mildare än väntat men att sitta 35 år i fängelse för att ha avslöjat övergrepp är fortfarande inte acceptabelt i en demokrati. Den som har rent mjöl i påsen har inget att dölja, eller hur var det nu?

Bland kommentarerna till det hela märks följande:

”Visst kan domen mot Manning ha viss avskräckande effekt men den ska inte överdrivas och är sannolikt av temporär art. Oavsett lagar och bestämmer och avskräckande ”hängningar” av amiraler och meniga kommer personer som Manning alltid att finnas.  Så länge vi har tänkande människor med samveten kommer oegentligheter att komma i dagen.”Nils Funcke, frilansjournalist med inriktning på offentlighets- och yttrandefrihetsfrågor, fd sekreterare i Yttrandefrihetskommittén. (mer…)

Liberala partiets första maj

Första maj-demonstrationer har blivit något av en tradition för Liberala partiet. Den första demonstrationen hölls i Göteborg 2006 och sedan 2007 har demonstrationer hållits varje år i både Stockholm och Göteborg. För oss är det en dag att peka på att Socialdemokraterna inte alltid förespråkat stela statliga lösningar på arbetsmarknadens konflikter. De kan heller inte längre hävda att de har ensamrätt till arbetarfrågorna när de själva under de senaste årtiondena har utgjort hindret för en flexibel och livskraftig arbetsmarknad. Man skulle kunna säga att vår demonstration är en demonstration med arbetarna och en demonstration mot moderna socialdemokrater (i alla partier).

Liberala partiet Stockholm med banderoll på första maj 2011
Första maj demonstration i Stockholm 2011

I år inriktade vi oss på de regleringar som hindrar fackförbunden från att verka fristående och efter sina egna medlemmars intresse. Lagen om anställningsskydd (LAS), den lag som bland annat reglerar turordningsreglerna och främst bidrar till att göra arbetsmarknaden stel och otillgänglig. Den låser även in människor på arbetsplatser de snabbt skulle fly om det inte var för riskerna det innebär att hamna längst bak i turordningsledet igen.  Den andra lagen är Medbestämmandelagen (MBL) som bland annat endast redogör för rättigheter som facket har. En individ har inga av dessa rättigheter och facket kan kompromissa bort dem utan att man själv har något att säga till om. MBL ger även facken rätten att till viss del vara med och bestämma över företaget, vilket i sin tur leder till att fackklubbarna hamnar på dubbla stolar och bidrar till att de fackliga representeras positioner hamnar längre ifrån medlemmarna och närmare företagens ledningar.

(mer…)

2018 - Klassiskt liberala partiet - Omstart för Sverige

Generic photos via Good Free Photos. Proudly designed by RTW