Intervjuer

Censur och skatt på internet? Intervju med Henrik Alexandersson

EU vill censurera Internet och göra det svårare att starta nya företag. Med aktivt med stöd av S-MP-regeringen. (mer…)

Ska allmän visstidsanställning skrotas? Bestäm själva!

Kan arbetsgivare och arbetstagare själva bestämma över sitt arbete? Klart de kan! (mer…)

Intervju i SR: Ny EU-skatt för länkar (?!) och censur.

Henrik Alexandersson talade i SR P1 om ny censur som EU:s ministerråd, och därmed den svenska regeringen, vill införa. (mer…)

Frågestund på Reddit.

Erik har varit med i en öppen frågestund (AMA) på Reddit. (mer…)

Vänsterman i samtal med en klassisk liberal

Stefan Widqvist skriver idag om sitt samtal med vår riksdagskandidat Andreas Agorander. (mer…)

Intervju i Corren

Vår ordförande, Erik Svansbo, intervjuas i Corren. Där ger han vår syn på att rätten till självförsvar och rätten att bestämma själv:

Vårt parti vill att staten ska vara inblandad i färre saker än vad Liberalerna vill. Staten ska ha en begränsad roll med fokus på polis, rättssamhälle och försvar.

Läs hela intervjun på Corren.se 

 

Intervju: Mauro Zamboni om Tenstadomen och rättsstaten, del 1

Efter att händelserna som föranledde Tenstarättegången inträffade har lagtexten ändrats och numer anses det även vara våldtäkt om offret med hänsyn till omständigheterna befinner sig i en särskilt utsatt situation. Med nuvarande lagstiftning hade sannolikheten för en fällande dom varit högre. Trots detta är de unga män som stod anklagade för brottet frikända i Hovrätten. Mauro Zamboni är professor i allmän rättslära och har författat ett antal böcker och artiklar om hur politik förhåller sig till lagstiftning. Idag ska han reda ut några av de frågor som uppkommit kring den så kallade Tensta-rättegången. Intervjun är ganska lång varför del ett publiceras idag och del två vid ett senare tillfälle.

LP: Många människor tycker att det är uppenbart att männen begått handlingar som är förkastliga och att de därför bör straffas. Varför dömde inte domstolen de åtalade för våldtäkt? (mer…)

Torsdagsintervju: Martin Borgs, slöseriombudsman

Martin Borgs är PR-konsult, filmare och författare. Han är bland annat känd för dokumentären ”1200 miljarder” och jobbar just nu som slöseriombudsman.

LP: Hur kommer det sig att du blev slöseriombudsman, och vad är egentligen syftet med en sådan?

MB: För mig är slöseri med skattepengar en fråga om både moral och makt. Hur hanterar man någon annans pengar? Det blir särskilt viktigt i ett land som Sverige där politiker bestämmer över en så stor del av vad folket arbetar ihop. – Det var skälet att jag 2005 köpte en gammal sheriffbil och gav mig ut på en resa genom Sverige för att jaga slöseri med humor som vapen. Det blev en film som stöddes av Skattebetalarnas förening. 2012 fick jag uppdraget av dem att vara slöseriombudsman, och återuppta granskningen av hur skattepengarna används. – Som slöseriombudsman får jag många tips, inte minst från Facebook där över 26.000 följer mitt arbete. Några tips gräver jag vidare på, andra lyfter jag fram. Flera av dem har jag samlat i boken ”365 sätt slösa med dina skattepengar” som kommer ut lagom till julhandeln. Jag håller också på att spela in filmen ”1600 miljarder” som kommer att ha premiär sommaren 2014.

LP: Finns det något värsta exemplet du hittat som riktigt sticker ut?

MB Jag skulle kunna prata länge om nästan vart och ett av de 365 exemplen i min bok. De är alla upprörande på sitt sätt. Ett exempel är Kristianstads kommun som betalar en halv miljon kronor per år för att köra mat i taxi mellan två äldreboenden, fastän det bara är 110 meter mellan dem. Samtidigt har man sparat in på färskpotatisen till de äldre eftersom den var för dyr. (mer…)

Torsdagsintervju: HAX

Henrik ”HAX” Alexandersson är en svensk bloggare, journalist och debattör aktiv inom Piratpartiet och Frihetsfronten. Idag har han varit vänlig nog att svara på några frågor från LP-bloggen.

HAX_N24_1

LP: Hur kommer det sig att du engagerade dig som liberal?

HAX:

Redan när jag engagerade mig politiskt i slutet av 70-talet slog det mig att borgerliga partier och politiker ofta talade om frihet, men att det var mycket snack och lite verkstad. Jag ville att man även skulle föra en frihetlig politik, vilket allt för sällan var fallet.

Fria Moderata Studentförbundet var under ett antal år en fristad för mig och på 90-talet engagerade jag mig i Frihetsfronten, som är mitt politiska hem sedan dess. (mer…)

Torsdagsintervju: Gunnar Hagberg

Gunnar Hagberg är pensionerad läkare och sitter i styrelsen för riksföreningen Rätten Till En Värdig Död, eller RTVD. Han har länge arbetat för en legalisering av aktiv dödshjälp. Idag svarar han på frågor kring ämnet från Liberala partiets blogg.

gunnar hagberg

LP: På er hemsida står det att föreningens grundare hade som utgångspunkt att varje människa själv skall få bestämma över sitt liv, så länge inte detta går ut över någon annan människa. Det är en väldigt sympatisk inställning, hur tror du det kommer sig att så politiker motsätter sig detta just i frågan om aktiv dödshjälp?

GH: Varför frågan om dödshjälp inte har tagits upp på allvar i Sveriges riksdag är ju förstås något som vi i RTVD – Rätten Till en Värdig Död – och säkerligen många med oss funderat mycket på under årens lopp. De allra flesta riksdagsledamöter tycker att självbestämmandet är en central och oerhört viktig fråga åtminstone på det teoretiska planet, men när det kommer till sista tiden i livet verkar denna ståndpunkt inte gälla längre. Kanske upplevs frågor som kretsar kring döden och döendet som obehagliga och då tar man inte upp dödshjälp på dagordningen. Kan det vara så att man felaktigt tror att debatt om dödshjälp leder till att man inte röstar på det parti man tillhör?

Ett flertal socialministrar både från (S) tidigare och den nuvarande från KD har på direkt förfrågan sagt ifrån att de absolut avvisar tanken på dödshjälp. Och om detta är inställningen hos den minister som har yttersta ansvaret, krävs det uppenbarligen mycket för att frågan skall upp dagordningen. För alla partier gäller att en fråga som inte har partiledningens stöd den tas heller inte upp.

Slutligen finns det starka lobbygrupper som arbetar hårt emot dödshjälp. Handikapprörelsen, vissa religiösa grupper till exempel katolska kyrkan och dessvärre får nog de palliativa läkarna, det vill säga de som skall ta hand om oss när vi skall dö under svåra omständigheter, räknas dit.

Vi är av den bestämda uppfattningen att dödshjälpsfrågan måste betraktas som opolitisk utom möjligen inom KD, och att varje ledamot skulle få rösta efter sitt eget samvete, precis som man gjorde med frågan om homoäktenskap, insemination av lesbiska kvinnor eller avskaffandet av steriliseringstvånget vid könsbyte för att ta några aktuella exempel. (mer…)

Webbplatsen använder cookies, vg se: Integritetspolicy

2018 - Klassiskt liberala partiet - Omstart för Sverige - Generic photos via Good Free Photos. Proudly designed by RTW