Skatter

De offentliga utgifterna motsvarar idag närmare 55 % av BNP, vilket är högst i världen. Den stat som Liberala partiet förespråkar kommer att ha betydligt färre uppgifter, och därför betydligt mindre utgifter. Skattenivån ska sänkas därefter. Det moraliskt rätta i en så låg skatt som möjligt kan motiveras på flera sätt; den som arbetat in en viss mängd pengar kan rimligtvis sägas ha rätt till dessa pengar. Beskattning blir därför orätt. Privat handskande av pengar är också ekonomiskt avsevärt effektivare, på så sätt att man får mer för motsvarande pengar som används privat än via det offentliga.
 
Det är inte bara storleken av skatten som har betydelse, utan även sättet den tas ut på. Det viktigaste är genomskinlighet för allmänheten. Dagens skatteuttag är uppdelat på många poster, till stor del för att få den att verka mindre än den är. För den skattesats som eventuellt skulle behövas för de legitima statliga verksamheterna vill LP därför ha en enkel platt inkomstskatt som överskådligt redovisas för skattebetalaren. Detta ska ersätta dagens inkomstskatter, momser och arbetsgivaravgifter. Punktskatter och andra undantag ska avvecklas.

Dela med dig!

Liberala partiet på

Gilla och följ oss

Liberala partiet kampanjar i Uppsala.

Följ ordförande Emil på Twitter