Donatorer

Vi vill tacka följande personer, som genom sina frikostiga bidrag hjälpt vår verksamhet framåt:

Fabian Norlin
Dan Örjestad

2018 - Klassiskt liberala partiet - Omstart för Sverige

Generic photos via Good Free Photos. Proudly designed by RTW