Fri Ungdom

Vårt ungdomsförbund Fri ungdom är ett sammanslutning för de yngre medlemmarna i partiet. Vi gör dock ingen skillnad på äldre och yngre medlemmar när det gäller inflytande.

Vill du bli medlem i Fri Ungdom? Välkommen! Vi använder samma formulär som partiet.

Vill du kontakta Fri Ungdom? Du kan du e-posta till ungdom@liberalapartiet.se

Fri Ungdom använder samma forum som övriga medlemmar på http://medlem.liberalapartiet.se


2018 Klassiskt liberala partiet - Sveriges enda liberala parti
Generic photos via Good Free Photos. Proudly designed by Tioreo