Lokalt

Liberala partiets har för närvarande ett aktivt distrikt, Stockholm, som omfattar Stockholms län. I vissa andra områden har vi kontaktpersoner men inga officiella distrikt. Vill du starta upp ett distrikt där du bor är du varmt välkommen att kontakta partistyrelsen på styrelsen@liberalapartiet.se. Nedan listas både aktiva och tilltänkta distrikt samt kontaktpersoner.

Aktiva distrikt

LP Stockholm (Stockholms län)

Tilltänkta distrikt

LP Väst (Västra Götalands och Hallands län)

LP Syd (Skåne och Blekinge län)

LP Sydost (Småland, Öland och Östergötland)

LP Mälardalen (Västmanlands och Södermanlands län)

LP Värmland-Örebro (Värmlands och Örebro län)

LP Mitt (Uppsala, Dalarnas och Gävleborgs län)

LP Norr (Övriga Norrland)