Lokalt

Liberala partiets har för närvarande tre aktiva distrikt, Stockholm, Väst och Syd. Dessa omfattar Stockholms, Västra Götalands, Hallands, Skåne och Blekinge län. Bor du någon annanstans i landet är du varmt välkommen att kontakta partistyrelsen på styrelsen@liberalapartiet.se och be om att få starta upp ett distrikt. Nedan listas både aktiva och tilltänkta distrikt samt kontaktpersoner.

Aktiva distrikt

LP Stockholm (Stockholms län)

LP Väst (Västra Götalands och Hallands län)

LP Syd (Skåne och Blekinge län)

Tilltänkta distrikt

LP Sydost (Småland, Öland och Östergötland)

LP Mälardalen (Västmanlands och Södermanlands län)

LP Värmland-Örebro (Värmlands och Örebro län)

LP Mitt (Uppsala, Dalarnas och Gävleborgs län)

LP Norr (Övriga Norrland)