Lokalt

Vill du starta upp ett distrikt där du bor är du varmt välkommen att kontakta partistyrelsen på styrelsen@liberalapartiet.se. Nedan listas våra nuvarande distrikt samt kontaktpersoner.

KLP Stockholm (Stockholms län)

KLP Väst (Västra Götalands och Hallands län)

KLP Syd (Skåne och Blekinge län)

LP Sydost (Småland, Öland och Östergötland)

KLP Mälardalen (Västmanlands och Södermanlands län)

KLP Värmland-Örebro (Värmlands och Örebro län)

KLP Örebro

KLP Mitt (Uppsala, Dalarnas och Gävleborgs län)

LP Norr (Övriga Norrland)


2017 Klassiskt liberala partiet - Sveriges enda liberala parti
Proudly designed by Tioreo