Om oss

Liberala partiets principgrund

Vi inom Liberala partiet är klassiskt sinnade liberaler. Vi tror på ett samhälle där individerna ges makten över sina egna liv. Ett samhälle som prioriterar individen, där individen inte kan påtvingas plikt och offer för ett påtvingat kollektiv. Fria och suveräna individer är fria att forma sina egna förhållanden och sammanslutningar med andra fria och suveräna individer.

Liberala partiet A till Ö

Liberala partiets stadgar

Liberala partiets manifest

Liberala partiet Partiprogram


2018 Klassiskt liberala partiet - Sveriges enda liberala parti
Generic photos via Good Free Photos. Proudly designed by Tioreo