natur och kultur

Tema skatter i barnens lärobok

Är skatten en tredjedel av lönen? Låt oss läsa.