Naturvetarna

Ska allmän visstidsanställning skrotas? Bestäm själva!

Kan arbetsgivare och arbetstagare själva bestämma över sitt arbete? Klart de kan!