Skatter
Mitt och ditt
Sänk skatterna och avreglera

Radikalt sänkta skatter och mindre byråkrati. Du bestämmer över dina pengar och din egendom. Låt samhället, företagen och ekonomin blomstra!

Slide 1
MIGRATIONSFRÅGAN
Nej till bidragsmigration

I ett fritt samhälle drivs inte migration av staten. Migration bygger på att en person från ett annat land bjuds in av en arbetsgivare el.dyl. Invandrare är självförsörjande.

Trygghet
Trygghet
Trygghet och säkerhet
- statens kärnuppgifter

Statens kärnuppgift är att skapa trygghet för medborgarna. Fler lokala polisstationer, med lokalt valda polischefer, samt stärkt rätt till självförsvar för medborgarna.

Vård
Vård och omsorg
Låt privata alternativ avlasta
den offentliga vården

Vi vet av erfarenhet att vård och socialism är en dålig kombination. Det resulterar ofta i köer, otillgänglighet och dålig kvalitet. Vi vill skapa förutsättningar för vård i världsklass.

Vård - copy
Skola och utbildning
Förenkla för friskolor, helprivata
alternativ och hemskolning

Staten ska inte uppfostra dina barn. Det är föräldrarnas uppgift att uppfostra sina barn, och välja lämplig utbildning.

Vår politik

Vi vill ha ett samhälle med fred och frivillighet som fundament.

Vår politik från A till Ö

Engagera dig

Brinner du för frihetliga frågor? Då kan du engagera dig i KLP. Låt oss berätta hur!

Engagera dig!

Donera

KLP är beroende av donationer. Ingen summa är för stor eller liten.

Alla gåvor gör stor skillnad!

Nyheter

Fri debatt (oberoende tidskrift)

  • Lars Vilks, en kontrovers om fel saker

    Lars Vilks blev känd för allmänheten när han den 31 juli 1980 började uppföra det så kallade konstverket Nimis på privat mark som han inte […]

  • Skiljelinjen

    De flesta i Sverige lever ännu med en världsbild som säger att den stora skiljelinjen går mellan ekonomisk höger och vänster, mellan arbetare […]

  • Operation Varsity Blues (och Sverige)

    Operation Varsity Blues börjar ge utdelning i det amerikanska rättssystemet. Hur ska vi se på sakernas tillstånd i Sverige? Om ni inte hört […]

Vi har gett de gamla partierna tillräckligt många chanser

De har förbrukat all sin trovärdighet, flera gånger om

Det är dags att prova något annat

Läs mer om våra förslag här

Mer information adderas kontinuerligt inför valet 2022.