Skatter
Europeiska Unionen
SVEXIT
- DET ÄR DAGS ATT LÄMNA EU NU!

EU har utvecklats i odemokratisk riktning, med korruption och slöseri i Bryssel, samt en dysfunktionell valuta. Det är dags att lämna EU nu!

Skatter
Ekonomi
SÄNK SKATTERNA OCH AVREGLERA

Radikalt sänkta skatter och mindre byråkrati. Du bestämmer över dina pengar och din egendom. Låt samhället, företagen och ekonomin blomstra!

Slide 1
Migrationsfrågan
SJÄLVFÖRSÖRJANDE INVANDRING

I ett fritt samhälle drivs inte migration av staten. Migration bygger på att en person från ett annat land bjuds in av en arbetsgivare el.dyl. Invandrare är självförsörjande.

Trygghet
Trygghet
TRYGGHET OCH SÄKERHET
- STATENS KÄRNUPPGIFTER

Statens kärnuppgift är att skapa trygghet för medborgarna. Fler lokala polisstationer, med lokalt valda polischefer, samt stärkt rätt till självförsvar för medborgarna.

Vård
Vård och omsorg
LÅT PRIVATA ALTERNATIV AVLASTA
DEN OFFENTLIGA VÅRDEN

Vi vet av erfarenhet att vård och socialism är en dålig kombination. Det resulterar ofta i köer, otillgänglighet och dålig kvalitet. Vi vill skapa förutsättningar för vård i världsklass.

Vård - copy
Skola och utbildning
FÖRENKLA FÖR FRISKOLOR, HELPRIVATA
ALTERNATIV OCH HEMSKOLNING

Staten ska inte uppfostra dina barn. Det är föräldrarnas uppgift att uppfostra sina barn, och välja lämplig utbildning.

Vår politik

Vi vill ha ett samhälle med fred och frivillighet som fundament.

Vår politik från A till Ö

Engagera dig

Brinner du för frihetliga frågor? Då kan du engagera dig i KLP. Låt oss berätta hur!

Engagera dig!

Donera

KLP är beroende av donationer. Ingen summa är för stor eller liten.

Alla gåvor gör stor skillnad!

Relaterade nyheter

 • Flygplatsen i Halmstad

  Flygplatsen i Halmstad ska i år få cirka 21,5 miljoner kronor för att täcka sina förluster. Hur märkligt det än kan låta är det bättre än förra året då summan låg på knappt 25 miljoner.  Årets summa fördelas sålunda att […]

 • Kampen Mot Samtidens Dumhet

  Kampen mot samtidens dumhet går oförtrutet vidare! Låt mig därför i oförändrat skick presentera en insändare i Hallandsposten nätupplaga den 29 mars 2023. ”Replik. Apropå artikeln ”Vänsterpartiet: Låt kollektivtrafik bli gratis”, […]

 • EU:s asyl- och migrationspakt

  Som förväntat röstade EU-parlamentet JA till det svenska kompromissförslaget om EU:s asyl- och migrationspakt. Moderaten Tomas Tobé hade fått det föga avundsvärda uppdraget att värka fram ett kompromissförslag av det som […]

 • Inflationen

  Handelns utredningsinstitut är tveksam till att dagligvaruhandeln sänker sina priser. Man frågar sig nämligen om Lidls, Icas och Coops prissänkningar har möjlighet att ”sänka inflationen”. Det är givetvis en relevant undran eftersom man […]

 • Gratis?

  I dag kostar den kollektiva buss- och tågtrafiken cirka 1 miljard kronor att driva i Halland. Betalningen sköter skattebetalarna och resenärerna med ungefär hälften var. Eller annorlunda uttryckt, Region Halland står för hälften och […]

Klassiskt liberala partiet är ett parti för dig som vill ha mindre stat och mer civilsamhälle. Vi har funnits sedan 2004 och verkar för kraftigt sänkta skatter, avregleringar och ökad personlig frihet.

Läs vidare