Vill du starta upp ett distrikt där du bor är du varmt välkommen att kontakta partistyrelsen på styrelsen@liberalapartiet.se. Nedan listas våra nuvarande distrikt samt kontaktpersoner.

 

KLP Stockholm (Stockholms län)

 


KLP Väst (Västra Götalands och Hallands län)


KLP Syd (Skåne och Blekinge län)


KLP Sydost (Småland, Öland och Östergötland)


KLP Mälardalen (Västmanlands och Södermanlands län)

KLP Värmland-Örebro (Värmlands och Örebro län)


KLP Örebro


KLP Mitt (Uppsala, Dalarnas och Gävleborgs län)


KLP Norr (Övriga Norrland)


Fri Ungdom

Kontakt: Sebastian Bergström (sebastian.bergstrom@liberalapartiet.se)