Engagera dig!

Vill du engagera dig för ett friare Sverige?

Klassiskt liberala partiet är ett renodlat gräsrotsparti. Utan engagerade människor kommer vi ingenstans. Därför är ditt engagemang extra viktigt för oss. Kontakta oss: info@liberalapartiet.se Nedan följer några olika förslag på saker du kan göra.

Bli medlem

Om du också tror på frihet så tveka inte, gå med i Klassiskt liberala partiet du också! Ditt blotta medlemskap gör att vi tillsammans kan växa oss starkare. Vi behöver folk i alla åldrar med olika slags kunskaper och förmågor.

Bli medlem här!

Diskutera med andra medlemmar

Alla medlemmar uppmuntras att delta i medlemsforumet: medlem.liberalapartiet.se. Det är här vi diskuterar och fördelar arbetsuppgifter.

Skriv insändare eller debattartiklar

Om du har möjlighet att få insändare eller artiklar publicerade i nyhetsmedia så är detta mycket värdefullt. Det är ett av de bästa sätten att sprida liberala budskap och göra partiet känt. Tänk på att texten bör vara kort och kärnfull för att många ska läsa den. Du kan diskutera innehållet i din artikel på vårt forum.

Lokala representanter

I vissa kommuner krävs det bara några tusen röster för att göra skillnad, och det är lättare att nå ut med viktiga frågor som engagerar lokalbefolkningen än att nå hela riket.

Vill du starta upp din egen lokalavdelning där du bor? Våra lokala representanter har i uppgift att samordna partiets aktiviteter respektive områden samt att arrangera olika aktiviteter så som nätverkande träffar, affischeringar och flygbladsutdelningar, demonstrationer.

Marknadsföring

Syns vi inte – så finns vi inte, detta är ofta småpartiers problem. Vi söker dig med erfarenhet av föreningsliv, möten, marknadsföring, grafik, webb osv. Det finns behov av att stärka den politiska profilen, vidareutveckla kommunalpolitiken, ordna samlingar och möten, samt marknadsföring över hela landet.

Dela ut valsedlar

Varje parti är själva ansvariga för att lägga ut sina valsedlar i vallokalerna. Detta kräver stora mängder engagerade människor!

Donera pengar

Till skillnad från riksdagspartierna som ger sig själva tiotals miljoner i partistöd varje år uppbär vi inga skattefinansierade bidrag. Vår verksamhet finansieras därför helt av medlemmar och sympatisörer. Vi behöver pengar till exempelvis affischer, flygblad och annonser. Hjälp till att sprida liberalism du också med ett bidrag till vårt arbete! Mer information här.

 

Välkommen!