Engagera dig!

Vill du engagera dig för ett friare Sverige?

Klassiskt liberala partiet är ett renodlat gräsrotsparti. Utan engagerade människor kommer vi ingenstans. Därför är ditt engagemang extra viktigt för oss. Här nedan följer några olika förslag på saker du kan göra.

Bli medlem

Om du också tror på frihet så tveka inte, gå med i Klassiskt liberala partiet du också! Ditt blotta medlemskap gör att vi tillsammans kan växa oss starkare. Vi behöver folk i alla åldrar med olika slags kunskaper och förmågor.

Bli medlem här!

Diskutera med andra medlemmar

Alla medlemmar uppmuntras att delta i medlemsforumet: medlem.liberalapartiet.se.

Skriv insändare eller debattartiklar

Om du har möjlighet att få insändare eller artiklar publicerade i nyhetsmedia så är detta mycket värdefullt. Det är ett av de bästa sätten att sprida liberala budskap och göra partiet känt. Tänk på att texten bör vara kort och kärnfull för att många ska läsa den.

Har du skrivit en insändare eller debattartikel som du vill publicera i partiets namn ska du kontakta vår PR-grupp genom pr@liberalapartiet.se, som kommer säkerställa att partiet kan stå för innehållet.

Vill du publicera en egen artikel med liberal anknytning, och i samband med detta hänvisa till ditt medlemskap i partiet, så går det också bra. Notera dock att ifall artikeln inte är godkänd av partiets PR-grupp så skall det framgå att det är i egenskap av privatperson som du skrivit den. Det kan göras genom att t ex skriva under som “Oberoende skribent, Liberala partiet” eller “medlem, Liberala partiet” istället för att skriva under med bara “Liberala partiet”.

Om du är osäker på hur du skall presentera din anknytning till partiet i samband med en artikel så kontakta vår PR-grupp genom pr@liberalapartiet.se.

Lokala representanter

Vill du starta upp din egen lokalavdelning där du bor? Våra lokala representanter har i uppgift att samordna partiets aktiviteter respektive områden samt att arrangera olika aktiviteter så som nätverkande träffar, affischeringar och flygbladsutdelningar, demonstrationer. Ansök om att bli lokal representant för Klassiskt liberala partiet på info@liberalapartiet.se Du hittar en lista över alla lokala representanter vi har idag under fliken “Lokalt” i toppmenyn.

Marknadsföring

Syns vi så finns vi inte, och detta är ofta små partiers problem. Vi söker dig med erfarenhet av föreningsliv, möten, events, marknadsföring osv. Det finns behov av att stärka den politiska profilen, vidareutveckla kommunalpolitiken, ordna samlingar och möten, samt marknadsföring över hela landet.

Dela ut valsedlar

Varje parti är själva ansvariga för att lägga ut sina valsedlar i vallokalerna. Detta kräver stora mängder engagerade människor. Hör av dig via mail till info@liberalapartiet.se. Du kan snart också beställa valsedlar via ett formulär.

Donera pengar

Till skillnad från riksdagspartierna som ger sig själva tiotals miljoner i partistöd varje år uppbär vi inga skattefinansierade bidrag. Vår verksamhet finansieras därför helt av medlemmar och sympatisörer. Vi behöver pengar till exempelvis affischer, flygblad och annonser. Hjälp till att sprida liberalism du också med ett bidrag till vårt arbete! Mer information här.

 

Välkommen!