Klassiskt liberala partiet är ett parti för dig som vill ha mindre stat och mer civilsamhälle. Vi har funnits sedan 2004 och verkar för kraftigt sänkta skatter, avregleringar och ökad personlig frihet.

Ordförande

Magnus Jönsson
magnus.jonsson@liberalapartiet.se

Vice Ordförande

Daniel Strandlund
daniel.strandlund@liberalapartiet.se

Ledamöter

Gert-Åke Rosqvist
gert-ake.rosqvist@liberalapartiet.se

Johan Lindén
johan.linden@liberalapartiet.se

Jonathan Jönsson
jonathan.jonsson@liberalapartiet.se

Daniel Andersson
daniel.andersson@liberalapartiet.se