SWEXIT – övergripande valstrategi

 

Klassiskt liberala partiets övergripande strategi gällande valet till EU-parlamentet lyder enligt följande:

  • SWEXIT – nedmontering av EU.
  • Att vid alla tillfällen tillämpa subsidiaritetsprincipen, att beslut ska tas så nära de som påverkas som möjligt.

Väldigt kort och enkelt. Politiska budskap behöver inte vara komplicerade. Vi klarade oss bra innan EU, och vi kommer att klara oss bra efter dess upplösning. Klassiskt liberala partiet kommer att arbeta för en nedmontering av EU, samt verka för regionalt självstyre och minskad överstatlighet.

Vi är ett av få partier som arbetar för avveckling av den Europeiska unionen, för att ge tillbaka makten till våra lokala parlament, kommunfullmäktige och dess institutioner.

Håller du med oss, gör din röst hörd 6-9 juni. Om du inte hittar våra valsedlar så kan du ta en blank och fylla i. Se nedan för instruktioner om hur du röstar på oss.