Skatter
Mitt och ditt
Sänk skatterna och avreglera

Radikalt sänkta skatter och mindre byråkrati. Du bestämmer över dina pengar och din egendom. Låt samhället, företagen och ekonomin blomstra!

Slide 1
MIGRATIONSFRÅGAN
Självförsörjande invandring

I ett fritt samhälle drivs inte migration av staten. Migration bygger på att en person från ett annat land bjuds in av en arbetsgivare el.dyl. Invandrare är självförsörjande.

Trygghet
Trygghet
Trygghet och säkerhet
- statens kärnuppgifter

Statens kärnuppgift är att skapa trygghet för medborgarna. Fler lokala polisstationer, med lokalt valda polischefer, samt stärkt rätt till självförsvar för medborgarna.

Vård
Vård och omsorg
Låt privata alternativ avlasta
den offentliga vården

Vi vet av erfarenhet att vård och socialism är en dålig kombination. Det resulterar ofta i köer, otillgänglighet och dålig kvalitet. Vi vill skapa förutsättningar för vård i världsklass.

Vård - copy
Skola och utbildning
Förenkla för friskolor, helprivata
alternativ och hemskolning

Staten ska inte uppfostra dina barn. Det är föräldrarnas uppgift att uppfostra sina barn, och välja lämplig utbildning.

Vår politik

Vi vill ha ett samhälle med fred och frivillighet som fundament.

Vår politik från A till Ö

Engagera dig

Brinner du för frihetliga frågor? Då kan du engagera dig i KLP. Låt oss berätta hur!

Engagera dig!

Donera

KLP är beroende av donationer. Ingen summa är för stor eller liten.

Alla gåvor gör stor skillnad!

Nyheter

Fri debatt & Riksdagen 2022

  • Aborter

    Svenska riksdagspartier verkar helt överens om att aborter även fortsättningsvis ska vara tillåtna i Sverige. Alltså har det blåst upp en strid […]

  • Min väg framåt, för ett friare Älvsbyn, Norrbotten och Sverige.

    Jag heter Daniel Strandlund och ställer upp för Klassiskt Liberala Partiet i Älvsbyns kommun, Region Norrbotten och Svenska riksdagen. Hemma i […]

  • Intet är Nytt under Solen

    Attacken mot en homosexbar i Oslo bevisar att intet är nytt under solen. I svensk statskontrollerad nyhetsrapportering omnämns exempelvis […]

Mindre stat, mer civilsamhälle

Vår politik från A-Ö

Mer information adderas kontinuerligt inför valet 2022.