Skatter
Ekonomi
SÄNK SKATTERNA OCH AVREGLERA

Radikalt sänkta skatter och mindre byråkrati. Du bestämmer över dina pengar och din egendom. Låt samhället, företagen och ekonomin blomstra!

Slide 1
Migrationsfrågan
SJÄLVFÖRSÖRJANDE INVANDRING

I ett fritt samhälle drivs inte migration av staten. Migration bygger på att en person från ett annat land bjuds in av en arbetsgivare el.dyl. Invandrare är självförsörjande.

Trygghet
Trygghet
TRYGGHET OCH SÄKERHET
- STATENS KÄRNUPPGIFTER

Statens kärnuppgift är att skapa trygghet för medborgarna. Fler lokala polisstationer, med lokalt valda polischefer, samt stärkt rätt till självförsvar för medborgarna.

Vård
Vård och omsorg
LÅT PRIVATA ALTERNATIV AVLASTA
DEN OFFENTLIGA VÅRDEN

Vi vet av erfarenhet att vård och socialism är en dålig kombination. Det resulterar ofta i köer, otillgänglighet och dålig kvalitet. Vi vill skapa förutsättningar för vård i världsklass.

Vård - copy
Skola och utbildning
FÖRENKLA FÖR FRISKOLOR, HELPRIVATA
ALTERNATIV OCH HEMSKOLNING

Staten ska inte uppfostra dina barn. Det är föräldrarnas uppgift att uppfostra sina barn, och välja lämplig utbildning.

Vår politik

Vi vill ha ett samhälle med fred och frivillighet som fundament.

Vår politik från A till Ö

Engagera dig

Brinner du för frihetliga frågor? Då kan du engagera dig i KLP. Låt oss berätta hur!

Engagera dig!

Donera

KLP är beroende av donationer. Ingen summa är för stor eller liten.

Alla gåvor gör stor skillnad!

Nyheter

 • Broschyrer inför valet 2022
  Ni som vill hjälpa till med att dela ut lappar och broschyrer vg kontakta partiledningen: info@liberalapartiet.se. Notera att i många små orter ...
 • Magnus Jönsson – ny partiordförande 2022
  Jag har blott och bart ett enda mål med min politiska gärning, nämligen att på aggressivast möjliga sätt lämna medborgarna ifred. Till skillnad från ...
 • Klassiskt liberala partiet lanserar nytt partiprogram
  Efter en längre tids diskussioner har vi slutligen kommit fram till ett nytt partiprogram som bättre representerar medlemmarnas intressen. Det ...

Fri debatt & Riksdagen 2022

 • Kompensation

  Visst rabalder har utbrutit efter att ”regeringen” sist och slutligen fått ändan ur vagnen rörande kompensation för höga elpriser. Problemen […]

 • Utvisning

  En trebarnspappa i Ullared har blivit av med det bevis som krävs för att arbeta under tiden som han söker asyl. Eftersom han samtidigt utvisas ur […]

 • Tillståndet i Riket, december 2022

  Tillståndet i riket kan sägas vara som förväntat. Ulf och hans ministrar far som skottspolar till Ankara för att blidka Erdoğan, vaga depescher […]

Klassiskt liberala partiet är ett parti för dig som vill ha mindre stat och mer civilsamhälle. Vi har funnits sedan 2004 och verkar för kraftigt sänkta skatter, avregleringar och ökad personlig frihet. Rösta på oss i riksdag, region och kommun! Hittar du inte våra valsedlar skriv Klassiska liberala partiet på en tom valsedel.

Vår politik från A-Ö