Klassiskt liberala partiet lanserar nytt partiprogram

Efter en längre tids diskussioner har vi slutligen kommit fram till ett nytt partiprogram som bättre representerar medlemmarnas intressen. Det röstades igenom på extrakongressen 2021 10 30.

Slutresultatet kan betraktas som en måttlig förflyttning från nyliberalism/libertarianism till den klassiska liberalismen. Vi har också strävat efter att dokumentet ska vara lättläst och överskådligt trots sin längd på 35 sidor. Även den kortfattade versionen politik från A till Ö är uppdaterad.

Med det nya programmet som bas kommer vi att gå till val 2022, och vi välkomnar alla som vill engagera sig i partiet. Det finns mycket att göra!

Läs det nya partiprogrammet