Förändringen börjar nu!

Förändringen börjar nu! 2022 är det val i Sverige. Då kan vi vända utvecklingen. Inga av de etablerade partierna har någon trovärdighet kvar.Söndagen 11 september 2022 är det val i Sverige. Då har vi chansen att vända utvecklingen i en ny riktning.

Inga av de etablerade partierna har nycklarna till ett bättre, tryggare och framgångsrikare Sverige.

Vi ser olika nyanser av socialdemokrati, där hjärtefrågorna handlar om hur skattepengarna ska fördelas, inte om de ska fördelas. Förändringen börjar nu!

Vi arbetar för rejält lägre skatter, förenklade regelverk och ett samhälle där bidrag inte utgör långvarig försörjning, utan enbart en nödlösning. Vi förespråkar hållbar och självförsörjande invandring. Samhället ska vara tryggt för alla, och polisen ska ges möjlighet att klara sitt arbete över hela landet. Staten ska inte fostra dina barn, utan föräldrarna bör ha möjlighet att välja skola och utbildning. Staten ska inte heller driva aktivistiska mediebolag som sprider ensidig information.

Vi gräver där vi står

Vi inser att den svenska kulturen och historien bidragit till många frihetliga ting under seklernas gång. Istället för envälde så har vårt samhälle i större utsträckning präglats av folkstyre, med tingsmöten, valkungadömen och ståndsriksdagar fram till dagens parlamentariska demokrati.

Från ca 1850 fram till 1950 blev Sverige ett av världens absolut rikaste länder tack vare flit, sammanhållning och god ingenjörskonst. Vi bör vara stolta över de nordiska traditionerna, och bygga vidare på denna egalitära grund.

Individ och sammanhang

Klassiskt liberala partiet vill att politiska beslut ska tas så nära medborgaren som möjligt, därför förespråkar vi ökad regional och kommunal makt. Vi är också motståndare till EU, där besluten tas långt borta över folkets huvuden.

Vi älskar den fria marknaden, men är inga fundamentalister. Frihandel sker bäst i ett system där alla respekterar överenskommelserna och bidrar på lika villkor, så är ofta inte fallet idag.

Den klassiska liberalismen sätter förvisso individen i centrum, men denna individ befinner sig förstås i ett sammanhang, bland andra individer, familj, vänner och lokalsamhället. Vi förespråkar rättigheter, men betonar att det även finns skyldigheter i en gemenskap.

Vi arbetar flitigt mot statligt förtryck, och inser att förtryck även kan komma ifrån organisationer och företag. Och även dessa tendenser bör motarbetas. Vi står på medborgarens sida, mot övermakt och totalitarism i alla dess former.

Det finns mycket att göra och vi behöver din hjälp!

Ung eller gammal spelar ingen roll, gruvarbetare, sjuksköterska eller ekonom; vi behöver alla komponenter som bildar ett parti. Erfarenhet av föreningsliv, möten, events, marknadsföring osv är förstås ett plus, men inget nödvändigt.

Det finns behov av att bygga lokalavdelningar, stärka den politiska profilen, ordna samlingar och möten, samt marknadsföring över hela landet.

Förändringen börjar nu!

Läs mer om vår politik
Gå med i klassiskt liberala partiet