Magnus Jönsson – ny partiordförande 2022

Jag har blott och bart ett enda mål med min politiska gärning, nämligen att på aggressivast möjliga sätt lämna medborgarna ifred.

Till skillnad från övriga politiker i Sverige är jag nämligen övertygad om att den som är vuxen och myndig också är kompetent att klara sig från inblandning av politiker och myndigheter.

I den mån jag kan sägas ha några visioner, som det så vackert heter, är det att montera ned välfärdsstaten som kväver medborgarnas friheter, lämna EU som mer och mer antar formen av en superstat och våga vägra Nato där vi kommer tvingas lyda främmande makts säkerhetspolitiska krav.

Läs vidare här …