Gör om, gör rätt – eller gå ur!

Vi är din vakthund i Bryssel. Vi röstar NEJ till ökade utgifter, förmynderi, överstatlighet och onödiga regleringar av till exempel internet. Vi vill att det Europeiska samarbetet ska präglas av fred och frivillighet mellan självständiga stater. Medlemsländerna ska inte kunna tvinga varandra till lydnad. Annars återstår att lämna unionen.

Rösta på Klassiskt liberala partiet i EU-valet!

 

Rösta på Henrik Alexandersson i EU-valet, Klassiskt liberala partietHenrik Alexandersson

Henrik Alexandersson är vår toppkandidat i EU-valet. Han är en frihetlig bloggare och samhällsdebattör med sina politiska rötter i Frihetsfronten. 2009–2014 arbetade han i Europaparlamentet för Piratpartiet.

Henrik kandiderar till Europaparlamentet för att få en chans att bekämpa EU:s överstatlighet, centralstyrning och byråkrati. Han vill att EU skall rullas tillbaka till ett samarbete för fri handel mellan fria, oberoende medlemsstater. Annars bör Sverige lämna EU.

Han är också en stark förkämpe för individens frihet, grundläggande medborgerliga fri- och rättigheter – samt för ett fritt och öppet internet, fri information och yttrandefrihet.

Och han lovar att vara en kraft som bekämpar politisk klåfingrighet, slöseri, hemlighetsmakeri, korporativism och maktmissbruk. Sänd en erfaren, envis och modig frihetskämpe till Bryssel. Rösta på Henrik Alexandersson till Europaparlamentet.

 


Erik Svansbo

Erik Svansbo är civilingenjör i konsultbranschen. Erik är känd i frihetliga kretsar bland annat för sin blogg Pophöger. Dessutom kan han det politiska hantverket; han har varit ordförande i Liberalerna i Linköping, och också haft en roll som ersättare i Riksdagen för samma parti.

Han lämnade Liberalerna för några år sedan i förmån får Klassiskt liberala partiet.

Erik Svansbo har längre drivit frågor som rör frihet och lägre skatter. Erik har också gjort sig känd som en tydlig kritiker av dagens migrationspolitik där staten å ena sidan möjliggör för arbetskraft att invandra, men samtidigt utvisar de som gör det. Han förordar en migrationspolitik där staten inte behöver ta invandringens alla kostnader.

Erik vill att politiska beslut ska tas nära medborgarna, och därför bör vi helst lämna EU. I väntan på det behövs någon som säger nej till det mesta. Erik är beredd att fylla den rollen.

 


Rösta på Mats Jangdal i EU-valet, Klassiskt liberala partietMats Jangdal

Mats Jangdal har erfarenhet från en mängd olika arbetsområden och aktiviteter. Från arbetslivet kan nämnas fotograf/kameraman/skribent på TV, dagstidningar (frilans), blogg och bokutgivning.

De politiska frågor som intresserat Mats har sedan 1960 varit frihet, därefter tillkom äganderättsfrågor på 70-talet och en skeptisk hållning till koldioxid som en växthusgas redan på 70-talet samt avvisande till IPCCs påståenden och krav i klimatfrågan sedan 90-talet. Bloggen Frihetsportalen.se har ägnat huvuddelen av sina nära 3 000 artiklar åt dessa frågor och gör det med oförminskad aktivitet.

I EU kommer Mats att vara mest engagerad för att få stopp på hela klimatcirkusen, till fromma för ett minskat politiskt avtryck på medborgarnas vardag.

 


Alena Wedebrand

Maria Alena Wedebrand är 56 år och bor mitt i Smålands mörka skogar.

Hon är legitimerad sjukgymnast, samtalsterapeut och kiropraktor och driver eget företag sedan 25 år tillbaka.

Hon föredrar att kunna leva sitt liv så fritt så möjligt med sin familj och ägna sig åt sitt yrke som dessutom råkar vara hennes stora intresse.

Hon har skrivit några böcker om hur man behåller en funktionell kropp, bloggar och håller i facebooksidan “Det finns hopp för varje kropp”.

I EU vill hon motarbeta det kollektivistiska vansinne som råder i nuläget och återställa unionen tillbaka till det som den var från början: Ett förbund för fri handel och ett samarbete mot brottslighet i europeiska länder.

 


Johan Simu

Rösta på Johan Simu i EU-valet, Klassiskt liberala partietJohan Simu är 34 år gammal, bor i Nyköping och har en bakgrund som fysiker. Hans karriär har varit fokuserad på kärnkraftsbranschen, och bidrog till att han fick ett mer frihetligt synsätt. Johan insåg tidigt att myndighetsutövandet var fundamentalt inkompetent och direkt dräpande för de industrier som hamnat under statens översyn.

Johan Simu menar att EU är byggt på raka motsatsen till frihetliga principer. Sällan har så många makthavare varit så isolerade från konsekvenserna av sina beslut samtidigt som det påverkar så många. Därför ser han ingen som helst möjlighet till att reformera unionen, den måste rivas och precis som Rom gjorde med Karthago så bör vi salta Bryssels jord för att säkerställa att en liknande styggelse aldrig kan växa till sig igen.

Varför ställer Johan då upp för att sitta och jäsa bland de andra europaparlamentarikerna på skattebetalarnas bekostnad? Svaret är enkelt, han ser det som en arena för metapolitik. Johan bryr sig föga om de specifika sakfrågor som lyfts i parlamentet och hans linje kommer vara enkel, han kommer alltid rösta för att minska EU:s makt med ett endaste möjligt undantag, vilket är att säkra Europas yttre gränser. Det viktigaste jobbet är att likt Nigel Farage och Janusz Korwin-Mikke stå upp och slänga sanningen i ansiktet på de övergödda politiker och byråkrater som hemsöker parlamentet.