Ni vill privatisera vården, skolorna och socialförsäkringarna. Hur ska det gå för de som inte har råd?

  • Vi anser att privata alternativ ger bäst kvalitet, service och tillgänglighet. Dessa tjänster bekostas av försäkringar eller avgifter.
  • Skatterna sänks rejält, så att de nya utgifterna inte blir en belastning. Försäkringsavgifterna blir lägre än vad vi idag betalar i skatt.
  • Tills det nya systemet blir heltäckande kommer offentligt stöd erbjudas till de som hamnar utanför.

 

Borde inte staten sköta socialförsäkringarna? Är inte det tryggare?

– Välfärdsstaten är dyr, ineffektiv och skapar bidragsberoende. Statsmaktens omfång och utgifter växer för varje år som går, medan kvaliteten på dess tjänster minskar. Staten har egentligen inga incitament att driva försäkringsverksamhet. Det mesta blir dyrare för skattebetalarna, och tyvärr sämre. Vi riskerar att hamna i socialism och förtryck, där den ena halvan av befolkningen arbetar för att försörja den andra halvan. Därför vill vi att staten ska begränsas, och att civilsamhället tar hand om det mesta.

 

Vad händer med funktionsnedsatta personer? Hur ska de försörja sig?

– Många funktionsnedsatta personer kan med rätt hjälpmedel genomföra ett normalt arbete. I ett avreglerat samhälle med lägre skatter och mindre byråkrati, där kan även folk med funktionshinder och handikapp erbjudas verkliga meningsfulla arbeten. För de som inte klarar att arbeta erbjuds offentlig hjälp, tills civilsamhället byggt upp ett fungerande socialt skyddsnät.

 

Ni vill begränsa möjligheten att söka asyl. Alla invandrare ska betraktas som arbetskraftsinvandrare. Vad händer med de som inte kan hitta jobb och försörja sig?

– KLP är ett parti som är verksamt i Sverige, och vi företräder i första hand våra väljare och svenska medborgare, och i andra hand andra länders medborgare. Finner man inte jobb i en särskild region eller land, så får man söka sig vidare. Ett land kan inte erbjuda mer arbete än vad som finns vid ett givet tillfälle.

 

Hjälper verkligen skattesänkningar? Är det inte bara samma pengar som ”går runt”?

Skattesänkningar och avregleringar bidrar till att:

  • Företagen får bättre ekonomi – och kan anställa fler.
  • Fler människor kommer i arbete – och får bättre privatekonomi.
  • När folk har mer pengar så kan de spendera mer – och företagen går ännu bättre.
  • Kostnaden för socialförsäkringar blir lägre – statens och försäkringsbolagens utgifter minskar.
  • Fler människor betalar skatt – mer pengar till staten.

 

Är ni emot facket?

Vi är för full organisationsfrihet, men också emot särlagstiftning för enskilda organisationer, oavsett om de är företag, religiösa samfund eller fackföreningar. Vill arbetstagare gå ihop och förhandla om villkor och förmåner med arbetsgivaren så ska man absolut få det, men på samma villkor som vilken förening som helst.

 

Ni tycker ju att människor ska få äga vapen för självförsvar, blir det inte som i USA då?

Det finns inga rimliga skäl till att tro att Sverige kommer att bli som Chicago, Brasilien eller Mexiko om laglydiga medborgare får äga vapen. Redan idag äger ungefär 24% av svenskarna legala vapen för jakt eller sportskytte och dessa används nära nog aldrig vid brott. I vårt grannland Finland har 39% tillgång till handeldvapen, och även där tycks man inte ha ens i närheten av samma nivå på vapenvåldet som exempelvis i delar av USA.

 

Är ni ett parti för de rika? Hur ska det gå för de fattiga?

Skatten är idag svenskarnas största utgift. Våra kraftiga skattesänkningar ger folk mer pengar i handen, och fler möjligheter. Och avregleringar gör det lättare att starta och driva företag. Vi erbjuder mer frihet, och fler möjligheter att förverkliga sina drömmar. För alla.

 

Kommer ni att krascha hela bankväsendet och skapa ekonomisk kris? Ni vill ju avskaffa insättningsgarantin. Och avskaffa riksbankens möjlighet att styra bankernas räntor.

– Vi vill på sikt bidra till skilsmässa mellan bank och stat. Vi anser att dagens system i förlängningen är ohållbart. Det kommer förr eller senare att leda till en kris. Dagens system skapar uppblåsta fastighetspriser, och ökar bankernas riskbenägenhet då de förväntar sig statlig hjälp vid kriser. Reformerna kommer att ske långsamt, varligt och under uppsikt av sakkunnigt folk.

 

Fungerar er politik, eller är det bara fria fantasier?

Avregleringar och skattesänkningar är bevisligen verkningsfulla. Vi kan ta vårt eget land som exempel, och den s.k laissez-faire-politiken mellan åren 1850-1950. Den tidens makthavare tog bort strikta regelringar och förenklade för handel och företag. Många av de stora svenska industrierna skapades de här åren. Sverige blev ett av världens rikaste länder.

Vi har alltså gjort det förut, och kan göra det igen!