Temporär

Därför finns Liberala partiet

Liberala partiet skapades för att Sverige saknade ett liberalt parti. Vi jobbar för att begränsa staten, sänka skatterna och skydda människors grundläggande rättigheter. Vi säger nej till EU, morallagstiftning och slöseri. Vi tror att du vet bäst vad som är bra för dig, och vill därför att du ska ha makt över ditt eget liv. Myndigförklara människan - Rösta på Liberala partiet!

Fokusfrågor

Senaste i bloggen

Stort tack för allt stöd!
Stort tack för allt stöd!
September 15, 2014
Valintervju: Patrik Bergstedt
Valintervju: Patrik Bergstedt
September 12, 2014
Valintervju: Fredrik Dellby
Valintervju: Fredrik Dellby
September 12, 2014
Valintervju: Ambjörn Hedblom
Valintervju: Ambjörn Hedblom
September 11, 2014
Valintervju: Hans Bockgård
Valintervju: Hans Bockgård
September 11, 2014