Skip to content


Skolan i ofritt fall

Thomas Petersson skrev  i gårdagens DN om en rent horribel vardag som präglar den svenska skolan [länk], en text som under dagen fått stor spridning. Det handlar om bristande respekt för auktoritet och klasskamrater som ibland manifesteras i rena våldsamheter. Givetvis finns skillnader skolor emellan, men när facket bekräftar bilden så kan detta ändå anses vara ett betydande problem.

En skola i fritt fall som redovisar allt sämre resultat ju längre tiden går beror givetvis på en rad faktorer. Ubildningsminister Björklund har tillsatt en utredning för att komma till rätta med problemen [länk], där utredning är en omskrivning för att sopa problemen under mattan tills valet är över. Det blir svårt att prata om hur härligt allt är när verkligheten är en annan.

Som del av en lösning föreslår Lärarfacket att det annalkande mörker som är den svenska skolan återigen förstatligas, då skattepengar avsedda att finansiera skolan går till annat än just detta. Så problemet löses genom att ta makten från politiker och ge till…politiker? Hur blir detta mer effektivt? Hur återfår lärare och rektorer tillbaka sin auktoritet och status i yrkesrollen? Får de mer att säga till om? Givetvis inte, de kommer att få ännu mindre att säga till om. Deras vädjan om hjälp gick tidigare genom kommunpolitikernas och tjänstemännens korridorer, en vädjan som inte kommer höras ända bort till riksdagspolitikerna eller vilken myndighet som nu kommer att administrera detta.

Så vad vill Liberala partiet göra? En god början är att ersätta skolplikten med läroplikt. Om barn och ungdomar är ett sådant problem att de stör ordningen ska de kunna avvisas eller relegeras. Om barn och ungdom blir våldsamma och/eller hotar om våld ska de kunna avlägsnas med tvång. Om detta inte faller på lärarna vars allmänna auktoritet idag är obefintlig ska väktare eller polis tillkallas. Stökiga elever är inte skickade att umgås i samma lokaler som andra elever, och förpassas därför till hemundervisning. De flitiga eleverna ska inte få lida för andras tillkortakommanden. Svåra sociala situationer må förklara beteendet, men än sen? Hur hjälper denna verklighetsbeskrivning någon? Hur blir undervisningen bättre för någon av att dessa ligister ska hållas kvar i klassrummen?

En ungdom som uppvisar ordningsproblem kan få hjälp av relevant personal utanför klassrummet i samband med hemundervisningen, för inne i klassrummet ska lugn och studiero råda. I och med detta kommer vi även se ett ökat föräldraansvar vilket givetvis ökar när inte skolan förutsätts att sköta precis allt inklusive uppfostran.

Staten kan (om än motvilligt för Liberala partiet) få agera kontrollfunktion, inte som utförare av välfärdstjänster. Då blir det såhär tokigt.

Posted in Utbildning.

Tagged with , .


Beatrice-Gate

Sveriges justitieminister Beatrice Ask blev igår ofrivilligt en del av nyhetsflödet [Aftonbladet], [DN] då hon på facebook länkade till en artikel av satirsiten The Daily Currant där det bland annat hävdas att:

“Colorado is reconsidering its decision to legalize recreational pot following the deaths of dozens due to marijuana overdoses. According to a report in the Rocky Mountain News, 37 people were killed across the state on Jan. 1, the first day the drug became legal for all adults to purchase. Several more are clinging onto life in local emergency rooms and are not expected to survive.”

Källan Rocky Mountain News var en dagstidning som lades ned 2009. Andra inte särskilt subtila ledtrådar om att det hela handlade om satir var att ett av offren uppgavs vara Jesse Pinkman samt att det, så vitt jag vet, inte någon gång rapporterats om att 37 personer skulle dött av att brukat marijuana under en dag i något land eller delstat där drogen redan är laglig. Det hävdas till och med på vissa håll att det totala numret dödliga överdoser av THC genom tiderna är 0, eftersom det skulle behövas ett femsiffrigt antal “joints” innan någon fått i sig de doser som behövs för att ämnet ska vara dödligt.

DN uppger att Beatrice Asks pressekreterare Per Claréus inte kan säga att justitieministern insåg att artikeln handlade om satir eller inte.

Mer, lite grövre, humor går att finna här.

Innan cannabismissen var Beatrice Ask antagligen mest känd för idén om att misstänkt sexköpare redan innan fällande dom skulle bli uthängda offentligt genom “rosa kuvert”.

Anne Ramberg, generalsekreterare i Advokatsamfundet, beskrev idén som en “hårresande tanke” och uppgav för nyhetskanalsen.se att: “Det är inte en acceptabel människosyn. Det är en återgång till medeltiden”. Enligt samma DN-artikel ska generalsekreteraren ha menat att “rättssäkerhet handlar om att en misstänkt ska dömas i domstol av en oberoende domare och inte av omgivningen”, vilket i och för sig är en grundbult för varje seriös rättsstat, men tydligen inte en självklarhet för vår regering.

Frågan som måste ställas när den här typen av saker händer är nog egentligen om det alls går att ha något förtroende för Beatrice Ask som justitieminister, vad tycker ni?

Posted in Frihet, Kultur, Nyheter, Rättsväsendet, Samhälle.


Intervju: Mauro Zamboni om Tenstadomen och rättsstaten, del 1

Efter att händelserna som föranledde Tenstarättegången inträffade har lagtexten ändrats och numer anses det även vara våldtäkt om offret med hänsyn till omständigheterna befinner sig i en särskilt utsatt situation. Med nuvarande lagstiftning hade sannolikheten för en fällande dom varit högre. Trots detta är de unga män som stod anklagade för brottet frikända i Hovrätten. Mauro Zamboni är professor i allmän rättslära och har författat ett antal böcker och artiklar om hur politik förhåller sig till lagstiftning. Idag ska han reda ut några av de frågor som uppkommit kring den så kallade Tensta-rättegången. Intervjun är ganska lång varför del ett publiceras idag och del två vid ett senare tillfälle.

LP: Många människor tycker att det är uppenbart att männen begått handlingar som är förkastliga och att de därför bör straffas. Varför dömde inte domstolen de åtalade för våldtäkt? Continued…

Posted in Intervjuer, Rättsväsendet.


Sammanfattning av Liberala partiets extrakongress

Extrastämman påbörjades Söndagen den 17 november klockan13.30 i Kårhuset Örat, Linköping. Ordförande från Liberala partiet Uppsala, Philip Wallin,  utsågs till mötesordförande och Ian Wainwright till sekreterare.
Det föreslagna Partiprogrammet antogs med två mindre ändringar:
  • Christian Hallebro och Peter Arvidson lade en motion att ta bort kravet om överskottsmålet i det förslagna partiprogrammet. Motionen antogs efter en kortare diskussion.
  • Daniel Lindsäth lade en motion gällande ytterligare ett exempel under rubriken “Brott utan offer” i form av lotterilagen . Motionen antogs.
 Till justerare av mötesprotokollet valdes Christian Hallebro och Daniel Lindsäth
Efter extrastämmans avslutande firades det antagna partiprogrammet med mat och dryck innan deltagarna begav sig hemåt.
Det nya partiprogrammet kommer att läggas upp på hemsidan inom kort.

Posted in Aktiviteter, Liberala partiet.

Tagged with , , .


Torsdagsintervju: Martin Borgs, slöseriombudsman

Martin Borgs är PR-konsult, filmare och författare. Han är bland annat känd för dokumentären “1200 miljarder” och jobbar just nu som slöseriombudsman.

LP: Hur kommer det sig att du blev slöseriombudsman, och vad är egentligen syftet med en sådan?

MB: För mig är slöseri med skattepengar en fråga om både moral och makt. Hur hanterar man någon annans pengar? Det blir särskilt viktigt i ett land som Sverige där politiker bestämmer över en så stor del av vad folket arbetar ihop. – Det var skälet att jag 2005 köpte en gammal sheriffbil och gav mig ut på en resa genom Sverige för att jaga slöseri med humor som vapen. Det blev en film som stöddes av Skattebetalarnas förening. 2012 fick jag uppdraget av dem att vara slöseriombudsman, och återuppta granskningen av hur skattepengarna används. – Som slöseriombudsman får jag många tips, inte minst från Facebook där över 26.000 följer mitt arbete. Några tips gräver jag vidare på, andra lyfter jag fram. Flera av dem har jag samlat i boken “365 sätt slösa med dina skattepengar” som kommer ut lagom till julhandeln. Jag håller också på att spela in filmen “1600 miljarder” som kommer att ha premiär sommaren 2014.

LP: Finns det något värsta exemplet du hittat som riktigt sticker ut?

MB Jag skulle kunna prata länge om nästan vart och ett av de 365 exemplen i min bok. De är alla upprörande på sitt sätt. Ett exempel är Kristianstads kommun som betalar en halv miljon kronor per år för att köra mat i taxi mellan två äldreboenden, fastän det bara är 110 meter mellan dem. Samtidigt har man sparat in på färskpotatisen till de äldre eftersom den var för dyr. Continued…

Posted in Intervjuer, Samhälle.

Tagged with , , .