Temporär

Därför finns Liberala partiet

Liberala partiet skapades för att Sverige saknade ett liberalt parti. Vi jobbar för att begränsa staten, sänka skatterna och skydda människors grundläggande rättigheter. Vi säger nej till EU, morallagstiftning och slöseri. Vi tror att du vet bäst vad som är bra för dig, och vill därför att du ska ha makt över ditt eget liv. Myndigförklara människan - Rösta på Liberala partiet!

Fokusfrågor

Senaste i bloggen

Donera med Bitcoin
Donera med Bitcoin
August 11, 2014
Den fria ekonomin
Den fria ekonomin
August 10, 2014
Skolan i ofritt fall
Skolan i ofritt fall
June 12, 2014
Beatrice-Gate
Beatrice-Gate
January 7, 2014