Vårt ungdomsförbund Fri ungdom är ett sammanslutning för de yngre medlemmarna i partiet. Vi gör dock ingen skillnad på äldre och yngre medlemmar när det gäller inflytande.

Vill du bli medlem i Fri Ungdom?  Välkommen! Vi är en del av Klassiskt liberala partiet som du kan gå med i här.

Vill du kontakta Fri Ungdom? Du kan du e-posta till ungdom@liberalapartiet.se

Fri Ungdom använder samma forum som övriga medlemmar på http://medlem.liberalapartiet.se