Kandidater

Allas lika rättigheter. Inför det allmänna.

Säg att du vill ha ett samhälle där människor visar ömsesidig respekt för varandra – och du kommer att mötas av gillande från nästan alla. Men detta är – i vart fall i dagens Sverige – en oerhört radikal tanke. Det finns aspekter på begreppet respekt som rimligen bör vara självklara, men som kanske inte […]

Rutinerade Erik Svansbo kandiderar för Liberala partiet

iberala partiet presenter nu en ytterligare en kandidat till Riksdagen i den rutinerade Erik Svansbo. Erik har varit klassiskt liberal i många år och har bland annat varit ersättare i Riksdagen åt Folkpartiet (nuvarande Liberalerna) samt dess ordförande i Linköping). Där har han drivit frågor som rör frihet och lägre skatter men lämnade FP för […]