Henrik Hall

Torsdagsintervju: Henrik Hall

Henrik Hall är vice ordförande i FMSF och redaktör för förbundets tidning Svensk Linje. Idag har han varit vänlig nog att svara på några frågor från Liberala partiets blogg. LP: Vilken anser du att är den viktigaste frihetsfrågan i Sverige idag? HH: Samma som alltid: förmynderiet. Det här med att staten beskattar oss oskäligt mycket […]