Henrik Jönnson

Slå LAS i kras!

Henrik Jönssons fortbildning av svenskarna fortsätter. I det här avsnittet förklarar han varför fler är arbetslösa nu när vi har LAS, Lagen om anställningsskydd, än om vi inte hade haft den. Vi vill öka friheten på arbetsmarknaden genom att ge arbetsmarknadens parter större möjligheter att själva förhandla fram villkor och regler. Detta innebär att staten […]