PK-live

Intervju från vänster

Erik var med i en intervju med Penny Kultursällskap. Frågor om vilket samhälle han vill ha och lokala lagar kom på tal.