Ruttnande ideologiskt lik

Ideologins död i Nya MUF

Moderata ungdomsförbundet har alltid fungerat som en ideologisk vakthund och verkat för att moderpartiet ska hålla sig på den smala vägen. Det är nu tydligt att MUF helt och fullt har övergivit denna roll och istället har blivit regeringspartiets förlängda arm. I en intern artikel så skriver Rasmus Törnblom och Emil Eriksson, ledarmöter i MUF:s […]