Sverige

Frihet och självständighet – Ett svenskt kulturarv

Har du någonsin fått frågan: ”Vad är typiskt svenskt?”. Det är inte en helt enkel fråga. Att definiera sig själv är alltid svårt. Att definiera någon annan är enklare då man befinner sig ”utanför” och kan enklare jämföra med sin egen situation. Inom kulturarvsbranschen, där jag arbetar, är det inte sällan sådana frågor kommer upp, och när […]