Annelie Enochson

För lite, för sent och för principlöst, Enochson!

Som många vid det här laget redan känner till så har ordföranden för Riksorganisationen för Hemundervisning i Sverige (Rohus), Jonas Himmelstrand med familj tvingats gå i exil på Åland. Detta som resultat av år av trakasserier från svenska myndigheter och som nu kulminerade i böter på 180 000kr. Det brott som familjen Himmelstrand har gjort sig […]

Webbplatsen använder cookies, vg se: Integritetspolicy

2020 - Klassiskt liberala partiet - Omstart för Sverige

Design: Tecknare.se