För lite, för sent och för principlöst, Enochson!

Som många vid det här laget redan känner till så har ordföranden för Riksorganisationen för Hemundervisning i Sverige (Rohus), Jonas Himmelstrand med familj tvingats gå i exil på Åland. Detta som resultat av år av trakasserier från svenska myndigheter och som nu kulminerade i böter på 180 000kr. Det brott som familjen Himmelstrand har gjort sig skyldig till är att de som familj har valt att hemundervisa sina barn.

I och med den nya skollagen har Sverige som första demokrati förbjudit hemundervisning som pedagogisk form. Men hemundervisande familjer har i många år trakasserats av svenska myndigheter som aktivt har försökt motverka denna pedagogiska form. Denna inställning är baserat på unkna fördomar samt dunkel ideologi. Gällande fördomarna och verkligheten om hemundervisning så rekommenderar jag att ni läser min artikel i Uppsala Nya Tidning på ämnet.

Gällande det som har hänt familjen Himmelstrand så bloggar Annelie Enochson om det här. Problemet är bara att Enochson och kristdemokraterna röstade för den nya skollagen. De valde att ge upp alla sina principer om familjepolitik för att gå i folkpartiets ledband. Detta trots varningar från Rohus att exakt det här skulle ske om lagen gick igenom. Folkpartiets syn på familjepolitik och föräldrarnas roll i sina barns liv har aldrig varit en hemlighet, vare sig för oss eller för Annelie Enochson. Ändå har kristdemokraterna valt att svika de familjer som inte vill leva efter de statliga normerna.

Det Enochson borde bli upprörd över är sin egen och sitt partis feghet och principlöshet. Man skulle tro att ett parti som kämpar för sin riksdagsplats och sin ideologiska överlevnad borde våga skaka om i Alliansbåten genom att stå upp för en mer frihetlig familjepolitik. Men så är inte fallet. Makten för maktens skull är det enda som räknas för den politiska klassen.

Enochson avslutar sitt blogginlägg med att retoriskt fråga: ”Vart är Sverige på väg?” Sverige är på väg åt exakt det håll du och dina gelikar har stakat ut åt oss. Men som liberaler tänker vi inte följa med. Vi tänker staka ut en annan väg åt Sveriges familjer: Den väg de själva vill ta.

Daniel Fjellström, Liberala partiet Uppsala

Jag kommer att ta fram Liberala partiets politik gällande hemundervisning och den nya skollagen. Tillsammans med Ian Wainwright (Liberala partiet Uppsala) och Sara Johansson (Liberala partiet Mälardalen) ska jag försöka ta fram idéer för en frihetlig familjepolitik. De som vill hjälpa till och som har idéer och förslag, tveka inte att kontakta mig på daniel.fjellstrom@liberalapartiet.se.