Arbetsgivaravgift

Vi gör Sverige konkurrenskraftigt!

Källa: Unionen.se Det är allt för sällan vi hör nyheter om att svenska företag flyttar hem sin tillverkning. Sedan 60-talet, har 100 000-tals tillverkningsjobb flyttat utomlands för att få lägre tillverkningskostnader. Varför har svenska politiker med stöd av folket, höjt skatter på företag till en sådan grad att det inte längre är ett alternativ att […]