Vi gör Sverige konkurrenskraftigt!

Källa: Unionen.se

Det är allt för sällan vi hör nyheter om att svenska företag flyttar hem sin tillverkning. Sedan 60-talet, har 100 000-tals tillverkningsjobb flyttat utomlands för att få lägre tillverkningskostnader.

Varför har svenska politiker med stöd av folket, höjt skatter på företag till en sådan grad att det inte längre är ett alternativ att tillverka i Sverige? Sverige har en skattepolitik, som förefaller innebära att svenska politiker, inte verkar ha förstått att svenska företag konkurrerar med övriga världen om arbetstillfällen.

Från 60-talet fram till 2006 har Socialdemokraterna höjt arbetsgivaravgiften för varje företag som gått i konkurs eller tvingats utomlands, för att täcka de ökade kostnaderna för arbetslöshet. Från 2% till 32,42%. Detta har givit ännu högre kostnader för företagen och tvingat dem utomlands eller i konkurs. Socialdemokratisk politik är det mest förödande som någonsin hänt svensk tillverkning, och den verkligen anledningen bakom Sveriges höga arbetslöshet. Svenska företag straffas av staten för att de vill nyanställa och expandera sin verksamhet. Vi i Liberala Partiet vill sänka arbetsgivaravgiften till nivåer då svensk arbetsintensiv tillverkning verkligen kan konkurrera internationellt.

Ivanhoe AB är ett litet textilföretag som nu kommer att flytta tillbaka sin tillverkning till Sverige. Detta för att man har en helt annan kontroll och kan lösa problem mer effektivt, när man har tillverkning närmare huvudkontor och slutkonsument. Men detta är också något som alltid måste avvägas mot kostnader. Ju lägre kostnaden är för att tillverka i Sverige, desto fler företag kommer att flytta hem sin tillverkning till Sverige.

Lucy Macdonald är Chefsinvesterare på RCM. Vi kunde tidigare i veckan höra henne på radiokanalen Bloomberg säga, att det absolut bästa sättet att sänka arbetslösheten, är genom att sänka skatterna på företagande.

Alliansen har under sina 6 år vid makten sänkt arbetsgivaravgiften med obetydliga 1 %, istället har Alliansen, precis som Socialdemokraterna före dem, ägnat sig på heltid på att hitta på konstgjorda jobb som jobbcoacher, arbetsförmedlare och olika sysselsättningsprogram som inte behövs.

Samtidigt som både Alliansen, Miljöpartiet och Socialdemokraterna säger sig värna om miljön, för de en politik som tvingar företag att tillverka i Kina och frakta hit varorna, på miljöförstörande oljedrivna fartyg.

Vi i Liberala partiet vill skapa ett samhälle där människor får riktiga jobb, inte sådana som är påhittade av staten och kostar skattepengar. Genom att sänka skatten på arbete och därmed få in mer skattepengar och få fler svenskar i arbete vill vi göra Sverige till det konkurrenskraftiga tillverkningsland vi en gång var, innan Socialdemokraterna tvingade svenska företag utomlands.

Inför valet 2014 har du ett val. Vill du fortsätta på en väg där både Alliansen och Socialdemokraterna beskattar de Svenska företagen, till den grad att de inte kan konkurrera med andra länder, och inte har råd att anställa och ha tillverkning i Sverige. Eller vill du skapa ett Sverige med låg arbetslöshet, där människor arbetar på riktiga jobb som efterfrågas av våra företag. Ett Sverige där dina skattepengar inte går till påhittade statliga jobb.

Liberala partiet är det enda parti i Sverige som vet att företag skapar jobb, inte staten, men för det måste vi ge företagen rätt förutsättningar. Efter 6 år av tomma löften från Moderaterna har jag bytt till ett parti som verkligen förespråkar en politik, som ger företagen rätt förutsättningar i den globala konkurrensen. Alliansen har ingen arbetslinje, de har en arbetsmotivationslinje, och det är verkligen inte samma sak när det inte finns arbeten att söka.

Liberala partiet, vi gör Sverige konkurrenskraftigt!

[Korrigerat ”…sänkt skatten på arbete med obetydliga 1 %” till ”…sänkt arbetsgivaravgiften med obetydliga 1%”]