demografi

Migration, hemvandring och medborgarskap

Pod-avsnitt om Bidragsmigrationen, Sveriges framtida demografi, Islamism och Återvandring.