Migration, hemvandring och medborgarskap

Pod-avsnitt om Bidragsmigrationen, Sveriges framtida demografi, Islamism och Återvandring.

Vi kan nås via:
erik.svansbo@liberalapartiet.se
valdemar.kerpens@liberalapartiet.se
Erik Svansbo tweetrar som @pophoger
Klassiskt liberala partiet tweetrar som @liberalapartiet
Ni kan stödja oss på www.liberalapartiet.se/donera