expropriation

Skydda äganderätten i skogen!

Varje skogsägare som vill veta att de faktiskt äger sin skog rösta på oss. Det tycks bara vara vi som är emot att skogsägare får sin egendom exproprierad eller med ett annat ord: Beslagtagen! För Klassiskt liberala partiet är äganderätten central. Det är statens uppgift att skydda den, inte att inskränka i den.