Skydda äganderätten i skogen!

Varje skogsägare som vill veta att de faktiskt äger sin skog rösta på oss. Det tycks bara vara vi som är emot att skogsägare får sin egendom exproprierad eller med ett annat ord: Beslagtagen!
För Klassiskt liberala partiet är äganderätten central. Det är statens uppgift att skydda den, inte att inskränka i den.

Läs gärna Patrik Oksanens ledartext.

Egendomsrätt är en av de grundläggande pelarna i ett fritt samhälle, och en av hörnstenarna i den liberalistiska ideologin som Klassiskt liberala partiet baserar sig på. Säkert och förutsägbart skydd av egendomsrätten från statens sida är en nödvändig förutsättning för mänsklig överlevnad, frihet och självständighet. Produktion är grunden för människans självbevarelsedrift, och av det följer att människor måste ha rätt att behålla frukterna av sitt arbete.

Frånvaron av egendomsrätt är detsamma som fråntagandet av människors försörjningsmöjligheter, och därför är egendomsrätten okränkbar. Det innebär att alla borde kunna använda sin egen egendom som de önskar, så länge de inte kränker andras rättigheter och att alla former av expropriation och öronmärkning av privat egendom inte ska äga rum.

Klassiskt liberala partiet vill:

  • Ha ett säkert och ovillkorligt skydd för den privata egendomsrätten.
  • Vara emot alla former av expropriation.

Texten är från vårt partiprogram där det andra kapitlet har den passande titeln ”Trygghet för liv och egendom”.