extrakongress

Sammanfattning av Liberala partiets extrakongress

Extrastämman påbörjades Söndagen den 17 november klockan13.30 i Kårhuset Örat, Linköping. Ordförande från Liberala partiet Uppsala, Philip Wallin,  utsågs till mötesordförande och Ian Wainwright till sekreterare. Det föreslagna Partiprogrammet antogs med två mindre ändringar: Christian Hallebro och Peter Arvidson lade en motion att ta bort kravet om överskottsmålet i det förslagna partiprogrammet. Motionen antogs efter en […]