Sammanfattning av Liberala partiets extrakongress

Extrastämman påbörjades Söndagen den 17 november klockan13.30 i Kårhuset Örat, Linköping. Ordförande från Liberala partiet Uppsala, Philip Wallin,  utsågs till mötesordförande och Ian Wainwright till sekreterare.
Det föreslagna Partiprogrammet antogs med två mindre ändringar:
  • Christian Hallebro och Peter Arvidson lade en motion att ta bort kravet om överskottsmålet i det förslagna partiprogrammet. Motionen antogs efter en kortare diskussion.
  • Daniel Lindsäth lade en motion gällande ytterligare ett exempel under rubriken ”Brott utan offer” i form av lotterilagen . Motionen antogs.
 Till justerare av mötesprotokollet valdes Christian Hallebro och Daniel Lindsäth
Efter extrastämmans avslutande firades det antagna partiprogrammet med mat och dryck innan deltagarna begav sig hemåt.
Det nya partiprogrammet kommer att läggas upp på hemsidan inom kort.