Henrik Bejke

Torsdagsintervju: Henrik Bejke

Henrik Bejke (till vänster) tillhör den äldre generationen svenska liberaler och har varit aktiv i frihetliga organisationer i över 30 år. Den här veckan var han så vänlig att svara på några frågor om sitt engagemang. LP: Du har varit aktiv i FMSF i över trettio år, suttit i redaktionen för en handfull av förbundets […]