Hets mot folkgrupp

Hets mot folkgrupp är ett hot!

Brottet är inte förenligt med yttrandefriheten. Det är dags att välja!