Idéer

Ungdomsförbund?

Jag får ibland frågan om vi har ett ungdomsförbund, eller kommer att starta ett sådant. Jag tänkte med detta inlägg besvara dessa frågor, men först kan det vara bra att reda ut vad ett ungdomsförbund är. Om jag helt skamlöst citerar Wikipedia står följande att läsa: Ett ungdomsförbund är en organisation främst avsedd för yngre […]