Ungdomsförbund?

Jag får ibland frågan om vi har ett ungdomsförbund, eller kommer att starta ett sådant. Jag tänkte med detta inlägg besvara dessa frågor, men först kan det vara bra att reda ut vad ett ungdomsförbund är.

Om jag helt skamlöst citerar Wikipedia står följande att läsa:

Ett ungdomsförbund är en organisation främst avsedd för yngre människor med något gemensamt intresse.

och

Deras [ungdomsförbundens] roll har traditionellt ansetts vara att fostra framtida politiker och mobilisera unga väljare.

Ordförande Tommie Gran på torget i Uppsala.
Ordförande Tommie Gran på torget i Uppsala.

Detta är rimliga definitioner som de allra flesta håller med om. När vi då fått detta klart för oss kan vi gå vidare och reda ut vad Liberala partiet är.

Liberala partiet vill med demokratiska reformer minska statens inflytande över människors liv. Lp vill att lagen ska vara lika för alla, och inom partiet behandlar vi alla lika oavsett ålder, inkomst, kön, hudfärg eller religion. Vad som enar liberalpartisterna är inte särintressen, men idéer. Idéer om människan som en kapabel individ, utrustad med en uppsättning rättigheter som verktyg att skapa välstånd och sträva efter lycka. Vi vill vara ett parti som förenar äldre och yngre, män och kvinnor, fattiga och rika. Ja, alla som vill förena sig i gemensam kamp för individens rättigheter.

Ur detta perspektiv blir det svårt att motivera vad för sorts gemensamt intresse dessa ungdomar kan tänkas ha som skiljer sig från moderpartiet så pass mycket att de ska starta ungdomsförbund.

Om man vill ha ett inkluderande samhälle, där två individer inte betraktas som väsensskilda på grund av ålder, så måste vi sluta kategorisera människor som vi och dem (eller de och de, om man så vill). Det gör man, medvetet eller omedvetet, med ett ungdomsförbund.

Vad ett ungdomsförbund alltså kan tänkas erbjuda är politiska broilers, yrkespolitiker som aldrig haft ett jobb i privat sektor. Och möjligheten att mottaga statliga bidrag för ungdomsverksamhet. Aldrig någonsin kommer jag att betrakta politiska broilers och statliga bidrag som något nödvändigt eller eftersträvansvärt.

Detta är rimliga definitioner som de allra flesta håller med om. När vi då fått detta klart för oss kan vi gå vidare och reda ut vad Liberala partiet är. 

Liberala partiet vill med demokratiska reformer minska statens inflytande över människors liv. Lp vill att lagen ska vara lika för alla, och inom partiet behandlar vi alla lika oavsett ålder, inkomst, kön, hudfärg eller religion.
Vad som enar liberalpartisterna är inte särintressen, men idéer. Idéer om människan som en kapabel individ, utrustad med en uppsättning rättigheter som verktyg att skapa välstånd och sträva efter lycka.
Vi vill vara ett parti som förenar äldre och yngre, män och kvinnor, fattiga och rika. Ja, alla som vill förena sig i gemensam kamp för individens rättigheter.

Ur detta perspektiv blir det svårt att motivera vad för sorts gemensamt intresse dessa ungdomar kan tänkas ha som skiljer sig från moderpartiet så pass mycket att de ska starta ungdomsförbund.

Om man vill ha ett inkluderande samhälle, där två individer inte betraktas som väsenskilda på grund av ålder, så måste vi sluta kategorisera människor som vi och dem (eller de och de, om man så vill). Det gör man, medvetet eller omedvetet, med ett ungdomsförbund.

Vad ett ungdomsförbund alltså kan tänkas erbjuda är politiska broilers, yrkespolitiker som aldrig haft ett jobb i privat sektor. Och möjligheten att mottaga statliga bidrag.
Aldrig någonsin kommer jag att betrakta politiska broilers och statliga bidrag som något nödvändigt eller eftersträvansvärt.