Ideologi

Den dyrköpta tryggheten

Därför är religionsfriheten dyrbar för fler än de religiösa. Varför religion? I dagens Sverige så stöter man på många som inte bekänner någon särskild gudstro. Man får ofta höra att religion är omodernt, kanske också att det är till för svagare människor som inte kan tro på sig själva, eller rentav att det i viss […]